Vad är en händelse Order?

Contingency order är en investering tillvägagångssätt som ofta uppstår mellan mäklare och investerare. Huvudsak upprättar beredskapsplaner för en viss ordning för ett courtage att utföra på uppdrag av en investerare, när och om vissa villkor äga rum. Försäkringsfallet ordning kvar till dess att investerare väljer att dra tillbaka beslutet.

Skapa en ordning med en beredskaps komponent är ingen svår uppgift. I huvudsak kommer investeraren definiera specifika händelser som måste äga rum innan den verkställs. Exempelvis kan en investerare som vill köpa en tusen aktier av visst lager endast om det berörda beståndet ökar till ett visst pris. I allmänhet kommer den uppåtgående rörelse visar investeraren att beståndet kommer att nå det riktmärke och gå vidare för att nå en mycket högre pris. Genom att köpa aktier nära början av den uppåtgående rörelsen står investeraren att realisera en betydande avkastning på investeringen.

På samma sätt kan en beredskapsplan för att struktureras så att mäklarhus att sälja aktier i lager när de glida under ett visst pris. Återigen kan detta vara till stor hjälp för investerare som vill minimera förluster på värdepapper som inte räcker upp till förväntningarna. Ofta kan investeraren ange ett pris per aktie som är något över det ursprungliga inköpspriset. Skulle aktien falla tillbaka till det priset, utför en förmedling för att sälja, hindra investerare från att förlora något av det ursprungliga värdet av investeringen. När bestämmelsen i samband med en händelse så har att göra med att vidta en åtgärd när beståndet når ett visst pris, är detta ofta kallas en buy-stop order.

Andra exempel på en beredskapsplan för också är vanliga. Det alla eller ingen oförutsedda beställningen anges ett antal aktier som kan köpas eller säljas under vissa villkor. Om mäklaren inte kan förvärva eller sälja angivet antal aktier av någon anledning, är den nivå ordning anses ogiltigt. Med en fyllning eller döda contingency ordning, mäklaren omedelbart utför ordern när priset visas på handelsplats, eller så blir omedelbart ogiltig.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.