Vad är en Capitalization Rate?

En aktivering kurs är i huvudsak en tariff som används för att omvandla inkomst i något slags värde som realiseras på tillgången. Kanske det enklaste sättet att tänka på en kapitalisering kurs är att undersöka förhållandet mellan den ursprungliga kostnaden för att förvärva en tillgång i förhållande till storleken på de inkomster som framställs genom tillgången inom en viss tidsram. Ur detta perspektiv kan aktivering satser även i ett förhållande på resultatet är förknippade med ägandet av tillgången.

Beräkning av en kapitalisering kurs följer en mycket enkel process. Huvudsak veta kapitalkostnaden för tillgången, liksom det sammanlagda beloppet av intäkter som genereras av tillgången inom en given tidsperiod är allt som behövs. Genom beräkning av förhållandet mellan de två beloppen är kapitaliseringen räntesats för tillgången bestämmas. En aktivering ränta kan beräknas med utgångspunkt från förvärv genom det aktuella datumet, eller under någon tidsperiod mellan de två. Vissa investerare vill beräkna skattesatsen för särskilda ekonomiska perioder, t. ex. månadsvis eller kvartalsvis. Att jämföra resultaten kan ange om det har skett en förändring av kapitalisering kurs från en period till nästa, som kan hjälpa investeraren avgöra om det är mödan värt att hänga på tillgången.

Förstå kapitalisering takt som den avser normaliserade resultatet kan också hjälpa investerare att projicera framtida intäkter som kan förväntas av tillgången. Vid framtida projekt kan investeraren vill också leka med en diskonteringsränta på bokstäver, basera figuren på den beräknade skattesatsen från olika tider och med hjälp av medelvärdet. Som en del av processen, kan investeraren vill ta hänsyn till olika faktorer som kan påverka kapitalisering kurs under kommande perioder. Bland dessa faktorer skulle svängningar på aktiemarknaden, förändrade ekonomiska förhållanden, förändringar i konsumenternas preferenser, och ökad konkurrens på marknaden.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.