Vad är Unbalanced Growth?

Obalanserad tillväxt är en situation där de olika sektorerna i en viss ekonomi inte växer i en takt som liknar varandra. Särskilda sektorer av ekonomin kommer att växa i snabb takt, medan andra områden är antingen stillastående eller upplever en kraftigt minskad tillväxttakt. När den ekonomiska tillväxten mönster som obalanserad tillväxt visas, anger fenomen oftast att stora förändringar i den totala ekonomin är på väg att ske. Det finns ett antal olika teorier om vad producerar obalanserad tillväxt. Vissa åsikter är baserade på en obalans mellan import och export i samband med ekonomin i landet. Denna förståelse innebär produktion som en gång ägde rum inom landet har nu flyttat till en annan nation. Medan varorna fortfarande finns tillgängliga, är de nu importeras i stället för inhemskt producerade. Resultatet är eliminering av arbetstillfällen inom en viss bransch, en ökad arbetslöshet, och en minskning av den disponibla inkomsten. Medan importen ökar, andra ekonomiska segment på konsumentmarknaden faller. Detta skapar en obalanserad tillväxt generellt.

Beroende på omständigheterna kring obalanserad tillväxt, landets kanske eller kanske inte har resurser att sätta den totala tillväxten i något slags balans. Exempelvis kan landet inte längre har de produktionsanläggningar som tillverkar varor som nu importeras regelbundet. Även om det finns möjligheter, den genomsnittliga produktionskostnaden per enhet kan leda till att inhemska varor inte kan konkurrera med låga kostnader i samband med importerade varor.

Industrin kan ibland göra justeringar som kan återställa en viss balans obalanserad tillväxt mönster i en ekonomi. Detta kan innefatta att hitta sätt att sänka produktionskostnaderna som ett sätt att sänka priserna och att stimulera konsumenternas inköp i krisdrabbade marknader. Även teoretiker oense om vad som kan göras åt obalanserad tillväxt, håller många det finns ingen magisk formel som kan tillämpas i alla situationer. Detta innebär att varje händelse av en obalanserad tillväxt måste behandlas individuellt, ursprung fastställas och lämpliga åtgärder vidtas för att korrigera situationen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.