Vad är Common-Law Röstning?

common law röstning är en verksamhet där varje aktieägare ges en omröstning under en valprocessen. Inom strukturen för common law rösta, är det antal aktier som innehas av en viss aktieägare inte beaktas. Aktieägare med hundratals aktier i sin ägo kommer att sakna rösträtt i processen än en aktieägare som är i besittning av en enda aktie. Den faktiska användningen av sambons omröstning bland företag är mycket sällsynt. Förespråkarna för strategin tenderar att påpeka att common law-röstning gör processen att hålla ett val mycket enkel. Om ett bolag har idag femtio aktieägare, finns det bara femtio röster ska räknas.

Detta står i kontrast till situationer där antalet röster per aktieägare bestäms av det antal aktier som innehas. I detta scenario är det nödvändigt att kontrollera det antal aktier som innehas av varje aktieägare vid ett visst datum. Baseras på faktorer som anges i stadgarna för företaget, är det då nödvändigt att beräkna det antal röster utsträckas till varje aktieägare.

Efter röster avgivits, är det ofta nödvändigt att återigen kvalificera röster emot och se till att de röster inom perimetrar i riktlinjerna. Sedan common law-röstning vanligtvis ger aktieägare med aktiva aktier per dagen för valet att delta, och ingenting annat än ett bevis för att hålla en aktie krävs röstningsförfarandet kan röra sig längs snabbt.

Motståndare till common law-röstning påpeka att människor med en högre investering i företaget bör också ha en större röst i valet av styrelseledamöter och andra frågor som är av intresse för aktieägarna. Medan kvalificering och sammanställning av röster kan vara något mer komplicerat än common law-röstning strategi, de flesta bedömare är överens om att processen inte medför några svåra problem. Som ett resultat av mycket få företag som idag sysselsätter bruket av common law-röstning, utom under särskilda villkor som uttryckligen upp i stadgarna för företaget.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.