Vad är Commodity fonder?

Commodity fonder är fonder som investerar i råvaror, såsom guld, energi, boskap, eller vete. Även handelsvara medel kan ge avkastning, de är också ofta flyktiga och komplexa. Som ett resultat kan novis investerare hitta dessa fonder utmaning att navigera. Innan även vara fonder i sina investeringsportföljer bör kunniga investerare noga med att utbilda sig om hur dessa fonder fungerar så att de slutar upp med bästa möjliga investeringar. En mängd olika råvaror finns fonder i marknadsplats. En del av dessa medel egen faktiskt fysiska tillgångar som de representerar. Till exempel, ett silver fond i denna kategori skulle äga silver tackor och enheter frågan mot den. En mer omfattande strategi för råvaror investeringar är handel med dem som terminskontrakt. Enligt denna metod, att parterna kontraktet köpa eller sälja ett fast belopp på en vara för ett fast pris vid en framtida leveransdag. Commodity terminskontrakt ofta handlas på en termins utbyte. Vissa råvaror medel kombination fonder, och har ett aktieinnehav som inkluderar både fysiska råvaror och terminskontrakt. En annan typ av råvara fond är en naturresurs fond. En naturtillgång fond i allmänhet inte håller de faktiska råvaror eller terminskontrakt. I stället satsar man oftast i företag med verksamhet i råvarurelaterade områden. Till exempel kan en naturresurs fond investerar i ett vindkraftverk eller ett oljebolag.

spekulera i råvaror marknaden kan visa sig fördelaktig för investerare. Reglerna för tillgång och efterfrågan styr råvaror marknaden. När efterfrågan är hög, priserna vanligtvis öka, och därmed vara medel för att flyga ökade intäkter. En handelsvara fond kan också erbjuda skydd mot inflationens inverkan eftersom råvarupriser ökar vanligen när inflationen stiger. Att investera i råvaror kan ge enskilda personer möjlighet att lägga till en diversifiering av sina investeringsportföljer. Fluktuationerna i råvaror marknaden inte alltid speglar traditionella aktiemarknaderna, t. ex. aktiemarknaden. Denna låga korrelation är en central fråga för enskilda personer som vill variera sina investeringar. Det kan finnas nackdelar med att investera i råvaror fonder, dock. Den råvaror är ofta instabil, och priset gungor kan variera från extrema toppar till en mycket djup dal inom några dagar. Arvoden till dessa typer av fonder kan också vara hög. Fonder avgift allmänhet löpande förvaltningsavgifter och ta en andel av vinsten. Utöver dessa avgifter, kan investerare också betala avgifter till mäklare som samlar handel provisioner.

Innan investering med en viss råvara fonden bör potentiella investerare noga med att lära sig om fondens innehav och att se över fondens prospekt och årsredovisning. Investerare bör också förstå vad de köper och hur detta kommer att påverka resten av sina investeringsportföljer. Med tanke på de risker som ofta förknippas med varor marknaden får investerarna vill också begränsa sitt innehav till en liten andel av deras totala investeringsportföljer.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.