Vad är stram penningpolitik?

En stram penningpolitik är en strategi som brukar åberopas när det finns oro för tillväxten i en viss ekonomi. Generellt sett är den politik åberopas av den finansiella organet inom en viss nation när ekonomin verkar växa i en takt som anses vara alltför fort. Tanken bakom den strama pengar politik är att bromsa inflationen som ofta kommer tillsammans med alltför snabb tillväxt. I USA har Federal Reserve normalt den enhet som åberopar en stram penningpolitik. Detta sker genom att höja de korta räntorna som är tillgängliga för konsumenter. Denna åtgärd har i gångna tider visat en förmåga till stöd för att bromsa inflationen, eftersom det tenderar att hämma utlåning något och därmed bromsa ekonomin genom en liten marginal. Samtidigt kan Federal Reserve väljer att sälja Skattkammare som ett sätt att bidra till att bromsa takten i ekonomin. Denna aspekt av centrala funktioner banken politik främst genom att extra kapital av den öppna marknader. När ekonomin har minskat till en takt som anses önskvärt, kan Reserve fullföljer med återbetalningen av försäljningspriset av Skattkammare, tillsammans med gällande ränta.

Tillämpa en snäv pengar strategi för en ekonomi som tycks växa för fort är ett sätt att hindra ekonomin från att komma in i en skenande inflation period. Avtagande tillväxt medel bromsa inflationen. I sin tur innebär att åberopandet av en stram penningpolitik minimera risken att inflationen kommer att växa till den grad att en eller flera undergrupper av konsumenter kommer plötsligt kan förmå sig att hålla jämna steg, och börjar uppleva att deras ekonomiska problem.

I grund och botten är det främsta målet med en stram penningpolitik för att hålla ekonomin i en relativt stabil stat som är bäst ekonomiska intressen flest konsumenter inom nationen. Medan det finns oftast andra faktorer och strategier som används i kombination med en stram penningpolitik, är detta synsätt ofta en av de första metoder som skall åberopas när en ekonomi tros växa alltför snabbt.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.