Vad är katastrofal Coverage?

Katastrofala täckning är en form av försäkring som är speciellt utformad för att täcka katastrofer. Det finns flera olika typer av katastrofal omfattning tillgängliga, många är utformade för att komplettera befintliga försäkringsskydd, se till att någon täcks i händelse av brand, översvämning, jordbävning, tornado, eller större olycka. Det finns också en form av katastrofal omfattning som är utformad för att åtgärda hälsohot. Om du funderar katastrofala täckning, se till att läsa villkoren för alla försäkringsavtalet planera noga, så att du kan förstå vad, exakt, är täckt.

villaägare får köpa katastrofala täckning som en särskild politik för att komplettera en befintlig försäkring. Till exempel erbjuder många hemförsäkringar planer inte förmåner som i händelse av en jordbävning, särskilt i jordbävningsdrabbade områden, eftersom risken från försäkringsgivaren synvinkel är för hög. Villaägare som vill omfattas kan köpa en separat katastrof politik som särskilt omfattar jordbävningar. Företagare kan också dra nytta av katastrofala täckning så att de är förberedda på katastrofer. i sjukförsäkringssystemet rike, katastrofala täckning har vanligtvis en mycket hög självrisk och en låg premie. Det är utformat för att hjälpa människor att betala för större olyckor och omfattande medicinsk vård. Kostnaderna för långvarig eller akut behandling kan bli ganska höga, och katastrofala täckning kan garantera att någon inte går i konkurs hantera läkarräkningar. Medan avdragsgilla kan vara mycket höga, många människor visa katastrofala sjukförsäkring som en god investering, eftersom betalning för sådan medicinsk behandling ren kan vara mycket kostsamt. De bästa kandidaterna för katastrofala sjukförsäkringen är de som saknar sjukförsäkring. Dessa individer kommer fortfarande att behöva betala för saker som rutinbesök, mediciner och så vidare, men de kan vara säkra på att de kommer att ges till i händelse av en allvarlig sjukdom eller olycka. Många människor som är allmänt friska väljer att åka utan sjukförsäkring av olika anledningar, katastrofala täckningen kan vara en utmärkt idé för dessa individer.

Det är inte alla katastrofala täckningen är samma, och det är en bra idé att läsa villkoren i ett plan noga för att se till att du förstår det. Om du behandlar en försäkringsagent, frågar agenten om hypotetiska situationer för att avgöra om de kommer att omfattas, och inte vara rädd för att begära en fullständig förklaring av förvirrande termer i planen. Noga tänker igenom vilka typer av evenemang som du kan ställas inför, och se till att du vet om alla undantag i försäkringsskyddet innan du köper.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.