Vad är ett konvertibelt Security?

Ett konvertibelt säkerhet är någon typ av värdepapper som har potential att bytas ut mot andra former av säkerhet som erbjuds av samma utfärdande part. Generellt finns det vissa villkor som måste uppfyllas innan konvertering kan ske. Beroende på strukturen av villkoren i samband med konvertibla säkerhet, både emittenten och investeraren kan ha möjlighet att inleda omvandlingsprocessen. En av de vanligaste exemplen på en konvertibel säkerhetssituationen har att göra med obligationer utgivna av ett visst företag. Obligationslånet kan struktureras på ett sådant sätt att det är möjligt att konvertera obligationen till stamaktier vid något tillfälle under obligationens löptid, eller vid tidpunkten för mognad. Inom detta exempel av obligationslån, det pris som kommer att gälla för varje aktie i lager utfärdas som en del av omställningen från obligationen kommer att fastställas inom de villkor som gällde vid tidpunkten för obligationen köptes. Investeraren erhåller aktier i lager istället för ränta avkastning på köpet, och bandet anses vara pensionerad. En ganska frekvent tillämpning av ett konvertibelt trygghet har att göra med att omvandla en obligation till eget kapital av något slag. Både företag och kommuner att emittera obligationer för finansiering på kort sikt utnyttja denna modell ganska ofta. En investerare som väljer att acceptera aktier i utbyte mot hans eller hennes intresse för obligationslånet ofta blir en högre avkastning på investeringen på lång sikt.

En mindre vanlig företeelse med ett konvertibelt trygghet har att göra med konverteringen av preferensaktier till stamaktier. Inom detta scenario kan investeraren innehar aktier av konvertibla preferensaktier vara i stånd att byta ut dessa aktier till stamaktier. I vissa fall skall emittenten och inte investeraren inleda denna omvandlingsprocessen. Det finns dock oftast någon bakomliggande orsak till denna åtgärd som är avsedd att i slutändan skydda både emittenten och investeraren.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.