Vad är en vertikal Förvärv?

Vertikala förvärv buyouts som involverar två företag som anses ingå i samma bransch. Fokuserar emellertid det övertagande bolaget vanligtvis på en annan aspekt av produktionen inom denna industri än det företag som förvärvas. Slutresultatet av en vertikal förvärv är en större enhetlig bolag som har en starkare ställning inom denna industri.

Nyckeln till förståelse av begreppet vertikala förvärv är att betrakta som ett medel för ett företag försöka köpa ett annat företag som tillverkar produkter som kommer att förbättra de varor som tillhandahålls av moderbolaget. . Till exempel kan det övertagande bolaget deltar i tillverkning av växlar. För att maximera sina marknadsandelar och kanske också sänka sina produktionskostnader, kan de välja att förvärva ett företag som tillverkar kullager. För detta ändamål kommer växel företaget närmar sig med företaget med ett erbjudande att köpa. Om villkor kan utarbetas till ömsesidig överenskommelse mellan alla berörda parter, tar förvärv plats och moderbolaget nu omfattar ett bredare utbud av produkter med industrin.

Även om många av förvärv av detta slag anses vänliga, det finns exempel på de vertikala förvärv som kan betraktas som fientlig. I händelse av att ett bolag inte vill sälja, det övertagande bolaget kan börja att köpa en kontrollerande andel i företaget och sakta få kontroll tills det finns tillräckligt stöd för ett förvärv sker. Ofta är denna process mycket dyrare än en rak buy-out, och endast förekommer när viljan att förvärva bolaget under några omständigheter är mycket stark.

Ett vertikalt förvärv kan bli en positiv upplevelse för både förvärvade företaget och det förvärvande företaget. Ofta alla anläggningar som var i drift före den vertikala förvärv fortsätta att fungera. De samlade resurserna i företagen kan också göra det möjligt att utöka dessa insatser. Samtidigt kan den kombinerade styrkan av marknadsförings-och försäljningsstrategier resultera i en starkare närvaro i branschen som går utöver den enkla enande av tillgångar och nuvarande produktion.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.