Vad är en omställning?

Ett omställningsbidrag är förstås den procentsats eller dollarn belopp att det nuvarande priset av ett konvertibelt säkerhet är mer än det belopp som skulle kunna realiseras genom omräkning av säkerhet i stamaktier. Investerare kolla ofta om det aktuella läget för eventuella konvertibla investeringar i portföljen och avgöra om en sådan omvandling skulle vara i deras intresse vid en viss tidpunkt. Beroende på omständigheterna kan omställningsbidraget vara helt friska, vilket gör det klokt av investerarna att utföra konverteringen.

Samtidigt, beräkna omställningsbidraget kan tyda på att tiden inte är rätt att göra en sådan konvertering. Grunden är att när det aktuella marknadsvärdet av stamaktier i fråga är till ett pris som är lägre än andelen uppgår för närvarande i samband med konvertibla säkerhet är investeraren klokt att göra ingenting. Valet att delta i åtgärden att omvandla lager från värdepapper som anses vara ett slöseri med tid och skulle resultera i en förlust för investeraren. Det finns flera faktorer som kan påverka dollar eller procentsats belopp av omställningsbidrag. Några av dessa har att göra med den typ av konvertibla säkerheten själv och hur sådana faktorer som löpande transaktionskostnader eller hur länge den föreslagna omvandlingen alternativet. I andra situationer kan storleken på den berörda gemensamma utdelning inverkan omställningsbidraget i antingen ett positivt eller negativt sätt.

Det bör påpekas att det är inte ovanligt att de flesta konvertibla värdepapper till handel till ett pris eller ränta som är högre än det omvandlingsvärde. Detta är dock inte automatiskt är fallet. Plötsliga förändringar på marknaden samt flera närbesläktade faktorer för vilken typ av säkerhet väl kan tyda på att gå vidare med omvandlingen inte skulle ligga i bästa investerare i nuläget. Investerare skulle göra klokt i att alltid beräkna omställningsbidrag innan vi går vidare med omvandlingen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.