Vad är en kommersiell Hedger?

Kommersiella hedgers är företag som syftar till att säkerställa stabiliteten av en viss råvara genom att ta en position på råvaror marknaden. Den exakta innebörden av insatsen eller position kommer att variera, beroende på vilken typ av inflytande bolaget önskar utöva på varan. Generellt sett är målet för den kommersiella Hedger att skapa en situation där priset på varan ligger kvar på en nivå som anses önskvärt av bolaget. En av de viktigaste motiverande faktorerna för att anställa denna typ av strategi är att använda råvaran i produktionen. Kommersiella Hedger kommer ofta utnyttjar råvaran i tillverkningen av varor och tjänster som säljs av företaget. Ur detta perspektiv bör det inte komma som någon överraskning att Hedger skulle vilja hålla priset för varan på en nivå som är rimlig kostnad för företaget. Denna åtgärd kan bidra till att hålla produktionskostnaderna för företaget inom budget, och därmed förbättra möjligheterna att förverkliga en nettovinst. När ett bolag väljer att anställa en säkringsstrategi blir kommersiella Hedger både investerare och konsumenter. Detta kan hjälpa till den nedersta raden. Först genom att säkra en termins alternativ på varan, kan bolaget kräva värdefulla produktionsmaterial till en önskvärd pris. För det andra kan företaget dra nytta av den stabila prestanda och handel av varan på den öppna marknaden. När den är som bäst placerar den hållningen kommersiella Hedger i en win-win-situation som överför huvuddelen av marknaden risken för spekulativa investerare som också deltar i marknaden.

Många olika typer av företag fungerar som hedgers. På dagens marknad, skulle en av de vanligaste exemplen på en kommersiell Hedger vara en verksamhet som bygger på petroleumprodukter för att fungera. Den Hedger skulle köpa terminer medan per fat priset på råolja är relativt låg, vilket skydd mot marknaden riskerna med förhöjda priser på lång sikt.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.