Vad är en eventualförpliktelse?

Eventualförpliktelser är exempel på ekonomiska förpliktelser som ett företag förväntas betala, även om graden av sannolikhet kan variera från allt från minimal till relativ säkerhet om att kravet kommer att uppfyllas. Beräkna den exakta graden av sannolikhet kopplad till en viss eventualskuld beakta ett antal faktorer, inklusive händelser som förväntas ske inom en snar framtid. Det klassiska exemplet på en ansvarsförbindelse är ett enastående process som har varit ordentligt in mot företaget. Tills rättegången är borta finns det inte en fast siffra om vilket ansvar som kan knytas till åtgärden. Det är dock möjligt att projicera vad resultatet av rättegången kommer att bli, och beloppet av skyldighet bolaget så småningom skall förpliktas att betala. Ur detta perspektiv är det möjligt att bestämma hur skulder i värsta fall, och sedan använda detta värde för att bedöma företagets förmåga att hedra den skuld och kasta den i rätt tid.

Däremot formeln för beräkning eventualförpliktelse inte nödvändigtvis vara i samband med att förutse utgången effekterna av en process. Samma metod kan användas för att lansera en ny operativ avdelning inom ett företag, eller ens en ny produkt. I dessa typer av program, kommer företaget att bedöma de ekonomiska förpliktelser som skulle äga rum i produktion och att utfärda den nya produkten på olika procentsatser av produktionen. Den eventualförpliktelse kan det förfallna beloppet till leverantörer av råmaterial som behövs för att tillverka produkten jämfört med bolagets nuvarande förmåga att betala för de extra råvaror.

Den huvudsakliga funktionen för att beräkna en ansvarsförbindelse är att komma fram till realistiska förväntningar på företagets förmåga att reglera åtagandet i sin helhet. I situationer där eventualförpliktelse verkar vara minimal, kan säljarna välja att vägra beställningar av ytterligare material, eller domstolar kan besluta att tillgångar till bolaget i beslag och likvideras för att lösa eventuella belopp som erhållits i en rättegång.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.