Vad är en Wall Street?

Ibland kallas en själv-side analytiker är Wall Street-analytiker med uppgift att hantera kundkonton. Generellt är en Wall Street anställd vid en mäklarfirma, och kan hänföras till specifika kunder till företaget. Det främsta syftet med Wall Street-analytiker är att tillvarata kundernas intressen, ge råd om investeringar strategier och allmänna råd till kunder på marknadsmässiga villkor och eventuella trender som kan påverka kundens portfölj.

Liksom alla typer av finansiella analytiker kommer Wall Street sorten tillbringar mycket tid på att utvärdera nuvarande status för olika investeringar marknader. Med utgångspunkt i hans eller hennes förståelse av historiska data och de nuvarande förhållandena på marknaden, kan analytikern hantverk rekommendationer som är avsedda att hjälpa klienter att öka värdet på sina portföljer. I vissa fall kommer detta att innebära rekommendationer att köpa vissa värdepapper, säljer andra, och kanske ta hänsyn till några framtida åtgärder som kan behövas för att göra det bästa av framtida tendenser. The Wall Street inte bara kommer att utarbeta rekommendationer för specifika kunder, utan också bidra till den offentliga uttalanden och rekommendationer som utfärdas av mäklarhus dagligen. Detta står i motsats till vissa andra typer av finansiella analytiker, särskilt de som arbetar med fonder, där forskning och rekommendationer som är tillgängliga för kunder bara. Den typiska Wall Street kommer att göra det en punkt meddelar kunderna utsläppen, dra uppmärksamhet till delar av den dagliga utgåvor som kommer att vara av särskilt intresse för kunden.

Som anställd av en viss mäklarfirma, kommer Wall Street alltid sträva efter att ge den mest omfattande och praktiska råd till kunderna i företaget. Det är inte ovanligt att en Wall Street-analytiker att bli ganska välkänt i finansiella kretsar bas för riktigheten i hans eller hennes bedömning av marknaden och den efterföljande rekommendationer som ges till kunder och allmänheten.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.