Vad är en Undiversifiable risk?

Undiversifiable risker är den gemensamma risker som är förknippade med graden av variation och förändring som sker i en viss investering marknaden. Även om en viss undiversifiable risken anses vara en del av den normala processen att bedriva köp och försäljning av aktieoptioner, många analytiker rekommenderar en balans mellan tillgångar och skulder som ett sätt att minimera mängden marknaden riskerna med ett investeringsbeslut strategi. En av de vanligaste metoderna för att uppnå denna balans i förhållande till undiversifiable risken är att känna igen vilken typ av investeringar marknaden. Vid varje given tidpunkt kommer vissa investeringar att stiga i värde, medan andra förblir stillastående eller är i en period av nedgång. Principen om systematisk risk innebär att balansera de delar av portföljen så att vinsterna med en investering bidrar till att kompensera för tillfälliga förluster med en annan investering. För att hantera denna process, skulle investeraren vill diversifiera de investeringar som ingår i portföljen, så att de representerar ett brett spektrum av olika investeringar i samband med en rad olika branscher.

Denna process bidrar till att hantera det samlade beloppet av undiversifiable risk genom att effektivt buffert investeraren mot en nettoförlust på det totala värdet av portföljen. En buffert av detta slag bidrar även till att köpa investeraren en viss tid, i det att nettoförmögenheten i portföljen inte lider mycket när beslut fattas om vad man ska sälja och vad som ska hänga på tills den nuvarande negativa trenden vänder. I händelse av att ett visst bestånd eller alternativ förväntas plana ut och börja återhämta sig på kort sikt, kan investeraren välja att behålla möjligheten och drabbas av förlusten.

Kort sagt, undiversifiable risk är inte något som kan undvikas helt. Vid varje given tidpunkt, är investerare som arbetar med följderna av undiversifiable risk. Lyckligtvis kan dessa risker begränsas och kontrolleras i hög grad genom att hantera portföljen effektivt och med en korrekt bedömning av kommande marknadsutvecklingen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.