Vad är en Capital Commitment?

Ett kapital åtagande är en finansiell term som kan användas på två liknande sätt. Capital åtaganden kan beskrivas som en fullständig inventering av bestånd som är i besittning av marknadsgaranter. I en relaterad sätt kan en kapital åtagande hänvisar också till ett affärsmässigt beslut som görs av ett bolag att investera en del av sitt långsiktiga tillgångar under en bestämd tidsperiod.

När det gäller om inventering av lager, ett kapital engagemang kan ses som en risk för marknadsgarant. Detta beror på att inventering av bestånd kan förändras i värde över tiden. Beroende på resultatet av aktiemarknaden, kan värdet av dessa aktier stiger, eller de kan falla. Risken för marknadsgaranten att lagren inte kommer att uppskatta, vilket i slutändan kommer att minska det totala värdet av investeringsportföljen. Vad detta innebär för marknadsgaranten att valet av bestånd som ingår i inventeringen bör betraktas med en hel del tankearbete. Genom att välja aktier som förväntas stiga i värde, även i måttlig takt, är huvudstad engagemang inventeringen anses vara stabila och därför önskvärd.

Precis som med begreppet kapital åtagande om en inventering av lager, företag som vill investera resurser i ett företagsprojekt vill vidta åtgärder för att skydda sitt kapital åtagande. Detta är ofta görs genom att använda grunderna i huvudstaden budgetering. Tittar in i de inledande kostnaderna av resurser, samt den mängd av resurser som kommer att behöva investeras i projektet rör sig framåt mot lönsamhet, kommer att hjälpa företaget avgöra om ett visst företags projekt är värt tiden och pengarna. Ett kapital engagemang är i detta sammanhang förstås som en långsiktig förbund till projektet. Investerare vill oftast rimliga garantier för att projektet så småningom bära frukt, betala för sig själv, och börja generera vinst på kontinuerlig basis.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.