Vad är Fallande Bottoms?

finansiella eller aktiemarknaden, fallande botten är en kartlade mönster av det sjunkande priset på ett visst värdepapper eller grupp av värdepapper, som också är känd som lager. Fallande bottoms visar en GROV eller sjunkande trend på marknaden för det värde dessa särskilda bestånd. När finansiella index pekar mot den ökända bära marknaden, investerare och företag att bli nervös. Många bestånd på en björn marknad säljer till ett lågt pris och därmed få investeraren färre utdelning och säljare mindre operativt kapital. I en tjur marknad, är investerare och företag tenderar att få högre utdelning och kapital. En GROV marknad, driven av fallande bottoms, är en anledning till oro. En offensiv marknad som drivs av stigande toppar är naturligtvis en anledning till optimism. När analytiker vill undersöka värdet av ett visst bestånd eller en grupp av bestånd, kommer de att kartlägga resultatet av beståndet eller lager under loppet av en viss tidsperiod. Dessa sjökort är en visuell rendering av insamlade data inom en viss tidsram. Denna tidsram kan timme, dag, månad eller år beroende på volatiliteten i beståndets eller beståndens och den omedelbara efterfrågan på kartlades information. Den vanliga tidsplanen för diagram fallande botten är månatlig. I en GROV marknad, kommer sjökortet mönstret av de angivna värdepapper tenderar lägre, och analytiker att börja utkik efter fallande bottnar. Dessa fallande bottnar är bottennoteringar noteras från månad till månad. Skulle de låga eller nedre spetsen på sjökortet mönstret för en viss månad, ökade strax därefter och sedan släppa till ett ännu lägre värde i nästa månad, och ännu lägre nästa är detta en fallande botten. Låg spikar indikerar mindre förtroende från investerare i aktiens värde. Som en ytterligare följd av fallande bottnar, det högsta värdet av de kartlagt bestånd kommer att sjunka och därmed den höga toppar kommer spika lägre eftersom bottenrekord når ännu lägre än den tidigare lägsta spettet.

Alla kartlagt spikes, låg och hög (fallande bottnar och stigande toppar) av ett bestånd eller en grupp av bestånd i genomsnitt ut från en viss tid i det förflutna till omedelbar information behövs. Analytiker då kunna konstatera en trend i vissa bestånd eller grupper och kommer i praktiken få konkret insikt i åtminstone den närmaste framtiden för marknaden tendenser, GROV eller hausse. Detta är vad som menas med ett genomsnitt av marknaden.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.