Vad är Cookie Jar Accounting?

kakburken redovisning är en term som hänvisar till praxis att lagra tillbaka överskjutande finansiella reserver under perioder av hög produktion för användning i senare perioder då inkomsterna inte räcker för att ombesörja kostnader. Även denna allmänna princip kan användas i både hushållens och företagens miljö, själva begreppet tenderar att utnyttjas i näringslivet. Genom att skapa reserver mot förluster som kan inträffa i framtiden, har företaget möjlighet att befästa sig på ett sätt som medger fortsatt drift utan upplåning resurser eller sälja egendom för att generera pengar för att täcka normala driftskostnader. Den grundläggande inställning till kakburken redovisning är relativt enkel. Om det vid utgången av ett räkenskapsår bolaget befinns ha insett nettovinster utöver de beräknade beloppet i driftbudgeten, skapar detta vad som kallas överskott. Företaget kan då placera överskottet vinster i någon form av räntebärande konto. När och som det finns budgetunderskott senare räkenskapsperioder, kan överskottet utnyttjas för att täcka kostnaderna utan att störa eller behöva skära ned på produktionen.

kakburken redovisning är förstås att lyssna till en vanlig metod som användes i bostadshus inställningar under föregående år. När de kontantförmåner som är avsedda för den månatliga budgeten var inte helt utnyttjas för att täcka de olika räkningar och regelbundna utgifter i hushållet, de extra pengar var inrymt i en kakburken som bodde i köket. Om följande månaden var behäftad med en oväntad kostnad, kan de outnyttjade medel i kakburken användas för att hantera situationen utan att kasta den aktuella månadens budget i ett kaos.

Privata företag i dag fortsätter att använda de grundläggande Cookie Jar tillvägagångssätt. Offentliga företag är inte alltid fritt att utnyttja denna typ av företagens redovisningspraxis. I flera länder runt om i världen, publika bolag får inte delta i Cookie Jar redovisning. Detta beror på företagens affärsmetoder av denna typ kan användas för att ge intryck av att ett börsnoterat bolag är i bättre ekonomiska villkor som faktiskt är fallet. Eftersom detta felaktigt intryck skulle kunna ge det felaktiga intrycket att en potentiell investerare, offentliga regleringar begränsar normalt användning av kakburken redovisning till privatägt företag.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.