Vad är Commodity Futures?

Råvaruterminer är avtal av kontrakt som används för att köpa eller sälja en viss mängd av en viss vara. Avtalet kommer att begå köparen och säljaren till ett fast pris som kommer att gälla på en viss dag i framtiden. När denna framtida tidpunkt kommer, köparen förväntas ha betalat den överenskomna priset för terminer, och säljaren har levererat äganderätten till varorna till köparen.

Råvaruterminer bygger på fysiska råvaror som innehåller objekt som guld, silver och andra ädla metaller, och korn. Olika typer av livsmedelsprodukter, såsom majs eller fläsk mage, anses också vara handelsvaror. Råvaruterminer baseras på den upplevda värde av varorna i dag och vid någon framtida tidpunkt.

terminer på dessa typer av varor erkänner två viktiga faktorer. Först den fysiska varan redan finns. Andra finns det en förväntan hos köparen att varan kommer att öka i värde över tiden. När detta är fallet kommer en köpare väljer att ingå ett framtida råvaror avtal med en säljare. Det pris som slutligen betalas anses vara tillräcklig för säljaren att göra en vinst från företaget. Samtidigt är köparens förutse att värdet av de varor kommer att stiga utöver försäljningspriset och därmed i slutändan generera en avkastning på investeringen.

Råvaruterminer är en av de mest aktiva former av investeringsstöd handel idag. Vissa investerare väljer att engagera sig enbart råvaruterminer som ett sätt att generera intäkter från en investeringsportfölj. Andra väljer att variera investeringarna något, inklusive aktier och optioner obligationer tillsammans med råvaruterminer i deras investeringsstrategier. Under fullgörandet viss grad av risk, råvaruterminer ofta är mindre volatila än vissa andra typer av investeringar. Utan förekomst av några katastrofala händelser som kraftigt minskar den fysiska varan, tenderar resultat råvaruterminer som förutsägas med relativ lätthet.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.