Vad är Asset-Based Lending?

Tillgångsbaserade utlåning, även kallade asset backed utlåning eller Tillgångsbaserade finansiering, är det praxis att bevilja ett lån till ett företag för en överenskommen summa som stöds av en viss tillgång, känd som säkerhet. Storleken på lånet grundar sig på värdet av de tillgångar som används som säkerhet. För det fall att låntagaren inte kan betala tillbaka ett lån med ränta, får långivaren äganderätten till tillgången. Räntor bundna till en Tillgångsbaserade lån tenderar att vara högre än för mer traditionella lån. I vissa fall,-kapitalförvaltning baserad lån kan nås som en sista utväg av ett företag som inte kan få mer traditionell finansiering. p

Olika typer av tillgångar kan användas som säkerhet för ett lån struktur. Till exempel kan ett företag använda sina kundfordringar, affärer inventeringen eller fastigheter få lån. Inkomster från lånet kan täcka driftskostnader eller finansiera en finansiell omstrukturering eller en fusion. Låntagaren behåller äganderätten till sina tillgångar om det inte gör utlovade betalningar. får lån bundna till Tillgångsbaserade utlåning fördelas i olika former. En bank kan välja att förlänga en kredit till en låntagare, vilket innebär att ett företag kan utnyttja medel upp till ett visst belopp som behövs. Nyttan för en kredit är att räntebetalningarna är normalt betalar bara för de medel som nås från den löpande lån, vilket innebär att låntagaren endast betalar ränta på det som den använder.

Tillgångsbaserade utlåning är en Gemensamma finansieringskälla för företag med nedsatt kredit eller för mycket skuld redan på en balansräkning som hindrar dem från att få billigare lån från finansinstitut. Det är också vanligt bland nystartade företag med liten ekonomisk historia i behov av stabila kassaflöden. Tillgångsbaserade utlåning kan väljas under riskkapital eftersom de senare kräver att ett bolag avstå en del av sitt ägande över till aktieägarna.

Hedgefonder använder asset-backed utlåning som en gemensam handelsstrategi. En tillgång-baserade utlåning hedge strategi, exempelvis kan innebära ett företag som driver ett visst projekt, exempelvis en olje-och gasborrning strävan. Om företaget inte kan få finansiering från en investmentbank, kan man vända sig till en stor hedgefond för kapital med projektet som säkerhet. I det fall bolaget blir oförmögen att betala tillbaka lånen, tar hedgefond ägandet av det nämnda projektet. De nya ägarna kan fortsätta att driva projektet eller försöka sälja det till ett annat bolag med vinst.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.