Vad är ett nollresultat skattesatsen?

break-even skattesats har att göra med nivån på skatt som skulle ha uppkommit som en del av en ekonomisk överenskommelse som varken skulle motivera till deltagande eller motverka det. A break-even skattesats tenderar att lämna investeraren ganska likgiltig. Detta skapar en situation där investerare måste lockas att delta i transaktionen på annat sätt, snarare än att förlita sig på skattelättnader för att täta affären.

I en mening, ett break-even skattesats besitter en viss grad av intresse för en investerare. Eftersom skattesatsen i samband med den föreslagna bestämmelsen inte kommer att tendera att bli en siffra som investeraren skulle anse oöverkomliga, är frågan för att drabbas av skatt i samband med möjligheten att snabbt upphävas. Detta kommer att ge mäklaren eller handlaren möjlighet att uppmärksamma investeraren på andra aspekter av transaktionen eller serie av transaktioner, pekar ut de andra fördelarna med arrangemanget.

A break-even skattesats kan också tjäna syftet att en investerare som har litet eller inget intresse av att få någon typ av skattelättnad från investeringar. Utan något egentligt skäl att uppehålla mig om möjligheten att ådra sig en hög skattenivå oavsett resultat av investeringen, är det möjligt att fokusera mer på vissa investeringar som kan innehålla en högre risk. Den begränsade projektion av tillämpliga skattesatser i kombination med möjligheten att realisera en högre vinst kan bara skapa tillräckligt med intresse för att leda en investerare att chansa och gå med investeringen.

Alla typer av investerare kan dra fördel av möjligheter som innebär en break-even skattesats. Individer, företag och andra enheter kan alla hitta arrangemang som kommer att fungera på ett sätt som resulterar i en break-even skattesats. Mäklare i allmänhet känner till några antal investeringar som kan generera denna typ av skatt situation, och kan lätt ge potentiella investerare om hur man ska gå.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.