Vad är ett Investment Network?

Investment sändarnät är organiserade grupper av investerare och företagare som är ömsesidigt intresserade av att starta ett nytt företag eller omstrukturering av en befintlig affärsverksamhet med ett öga generera en betydande vinst. Ibland kallad en ängel nätverk, detta forum för kommunikation tillåter att människor med pengar att ta kontakt med människor som har idéer och kompetens. En investering nätverk kan vara öppen för ett antal olika typer av företag eller fokusera på en viss typ av företagsprojekt, exempelvis fastigheter.

Även om en investering nätet kan ta olika former, är fortfarande central syftet detsamma. Investerare söker företagare som har livskraftiga idéer för att lansera ett nytt företag eller ett företagsprojekt som kan göra en hel del pengar inom en given tidsram. Samtidigt är företagare söker investerare att garantera kostnaderna för att starta företaget och fortsätter att stödja verksamheten till dess att projektet börjar generera tillräckligt med vinst för att fungera på egen hand.

Båda parter dra nytta av investeringen nätet arrangemanget. Investerare brukar göra någon typ av avkastning på investeringar, antingen i form av kontanter eller förvärva aktier problem innan det nya bolaget börjar handel på börsen. Företagare är befriade från ekonomiska problem, eftersom medlen är nu säker och kan fokusera på att förfina projektet och styra det till framgång. Som en följd av skapandet av denna finansiella investeringar nätverk, står alla att vinna en hel del.

Finansiella investeringar nätverk eller allianser av denna typ kan fokusera på bara om någon form av pengar att göra strategi. En investering nät kan fokusera på fastighetsinvesteringar, inklusive inköp, reparation och försäljning av fastigheter för att göra en vinst. Nätverket kan också fokusera på infusion en kämpande företag med behövde kontanter för att komma på fötter, hitta en kundbas och bli lönsam.

En investering nät kan också inriktas på utveckling av nya företag genom att stödja en företagare och se till att det nya företaget har ekonomiska resurser att starta företag och överleva tillräckligt länge nog för att odla en kundbas. I samtliga fall är det yttersta målet att generera vinst för alla inblandade och eventuellt skapa en intäktskälla som kommer att gynna investerare och företagare i många år framöver.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.