Vad är en riskkapitalfond?

Riskkapitalfonderna är pooler av tillgångar som skapas genom medverkan av flera investerare. Allmänhet, är en riskkapitalfond som skapats för att bedriva en viss affärsrelaterade projekt eller företag. Den exakta strukturen på de sammanställda investering bestäms av den enhet som söker finansiering för projektet, inklusive den beräknade avkastning som varje investerare kan förutse.

Riskkapital är ett bra sätt att starta ett nytt projekt eller lansera en ny produkt när resurserna för bolagets verksamhet är dedikerade till kärnverksamheten. Genom att söka extern finansiering, kan bolaget generera de resurser som behövs för att se projektet genom tills den når en punkt av lönsamhet. I utbyte mot investeringar i riskkapitalfonden är deltagarna förses med en tidsplan för återbetalning av investeringen med intresse, eller genom att erhålla delägarskap i det nya företaget. En sak att tänka på om ett projekt som finansieras med en riskkapitalfond är att det kan finnas en ökad risk. Företaget lansera projektet valde en venture modell kapital fond eftersom den inte kunna göra det utan hjälp utifrån. Detta är ett tecken på att om projektet inte leder till att generera vinst kan investerare eller inte har möjlighet att förränta sina investeringar, än mindre gjort en nettovinst.

Av denna anledning är det alltid en god idé att undersöka projektet ordentligt innan engagerar. Detta innebär undersöker den finansiella stabiliteten i bolaget bakom skapandet av riskkapitalfonden, utvärdera möjligheten för projektets framgång, och projicera hur snabbt projektet rimligen kan förväntas gå med vinst. Som ett led i denna process är det ofta klokt att ta reda på varför projektet inte kan finansieras genom att erhålla en bank eller marknadsmässiga lån.

Riskkapital projekt inte nödvändigtvis något som måste undvikas. I själva verket har många investerare gjort en hel del pengar från att delta i produktlanseringar och andra projekt som finansierades med hjälp av en riskkapitalfond. Dock bör investeraren alltid tänka på alla tänkbara utfall innan de bestämmer sig några medel till fonden.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.