Vad är en råvarubörsen?

råvarubörserna handlar med organisationer som bedriver transaktioner som omfattar köp och försäljning av terminer och optioner relaterade till råvaror marknaden. Allmänhet kommer råvarubörsen bibehålla en fysisk plats där handel bedrivs. Allt kommer en råvarubörsen ger också direkt tillgång till handel verksamhet, inklusive möjligheten att handla om utbyte på elektronisk väg.

Kanske en av de mest kända råvarubörserna i världen i dag är Commodity Exchange, Inc. beläget i Manhattan område i New York City. Kallas bara COMEX, de särskilda råvarubörsen har funnits i årtionden och har ett grundmurat rykte i hela investerare. Detta utbyte är särskilt känd för metall terminer, även COMEX inte delta i andra råvaruoptioner handel.

Den grundläggande strukturen i varje råvarubörsen ingår att skapa en plattform av normer, regler och processer som reglerar verksamhet inom handel med utbytet. Alla regler och förfaranden måste i enlighet med nationell lagstiftning för investeringar handel inom den jurisdiktion där råvarubörsen fysiskt är beläget. Detta innebär att COMEX omfattas av federala lagar och förordningar som gäller i USA. Samtidigt, lagar nationen Japan styr Tokyo Commodities Exchange.

Medan en råvarubörsen är fri att bedriva handel och terminer verksamhet som innefattar alla råvaror, vissa diskussioner tenderar att specialisera sig på den typ av transaktioner som de stödjer. I vissa fall kan en råvarubörsen fokusera mer på ädelmetaller som guld eller silver. Andra utbyten får luta mer mot spannmål och spannmålsprodukter. Fortfarande andra börser kan tendera att fokusera mer på ett brett sortiment av livsmedel som råvaror av val.

Medverkan som en investerare med en råvarubörs kan ske på individuell basis, om investeraren kan uppfylla säkerhetskraven inrättade av utbytet. Mindre investerare kan välja att delta med hjälp av en råvara pool, varvid en grupp investerare slå samman sina resurser för handelsändamål. Mäklare kan också anlitas för att utföra order på uppdrag av enskild eller grupp av investerare.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.