Vad är en Offering Memorandum?

erbjuder promemorior är juridiskt bindande dokument som används för att ge viktig information som är relevant för arbetet med en finansiell transaktion. Ibland kallas en prospekt får ett erbjudande promemoria krävas vid erbjudandet av aktier till investerare, eller sälja fastigheter. I varje situation kommer dokumentet innehålla uppgifter som krävs enligt lag skall lämnas till investerare, så att de har tillräcklig information för att fatta ett välgrundat beslut om att göra inköp. När det gäller att investera i aktier och andra värdepapper, ett erbjudande promemoria funktioner viktig information om den enhet som utfärdar värdepapper. Exempelvis kommer ett företag att erbjuda aktier till allmänheten skapa ett dokument som behandlar omfattningen av bolagets verksamhet, förvaltning av verksamheten, och anledningen till att erbjuda sig själv. Detta hjälper investerare att få information om vilken typ av företag, utsikterna för framtida tillväxt, och en idé om vilken typ av avkastning att förvänta sig av värdepapper om de är inköpta. Att använda ett erbjudande promemoria i fastigheter kretsar är mindre vanligt, men ändå anses viktiga i erbjudanden där tanken är att investera i fastigheter med ett öga att göra en vinst. Med det här programmet kommer att erbjuda promemorian tar upp frågor som de aktier som ingår i fastigheten, det allmänna villkor, med eventuella olösta retentionsrätt, och risken för fastigheten ökar i värde över tiden. En nyemission promemoria kan hjälpa investerare som vill köpa lågt, satsar en mindre mängd för att stärka den fastighet och sedan sälja med vinst bedöma möjligheterna att tjäna pengar i satsningen, baserat på plats och andra relevanta faktorer.

Olika typer av investeringsfonder använder sig av denna typ av juridiska dokument. Det finns exempel på säkring promemorior fond utbud och konfidentiellt erbjudande och private equity erbjuder promemorior. Även om uppgifterna kan variera något bygger på gällande lagar och regler, bara om någon typ av fond som erbjuder promemoria kommer att omfatta riskerna med transaktionen samt detaljerad information om de bestämmelser och villkor som kommer att styra inköp av investeringen.

I vissa länder är investerare som får promemorian lämna in vad som är allmänt känt som en abonnemangsavtal . I detta dokument fastställs formellt av intresse för investerare i erbjudandet, och fungerar som ett medel för kvalificerat vem som egentligen har tillgång till den information som ingår i erbjudandet memo. När avtalet är på plats är det möjligt att få en kopia av utbudet promemoria som lämnas in till värdepapper eller annan behörig personal.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.