Vad är en Distributing Syndicate?

En distribuera syndikat är en samling av investmentbanker som band samman för emissionsgarantier och fungera som distributör för ett nytt erbjudande om en viss säkerhet. Ibland kallad underwriting en grupp eller investment banking syndikat, den medlem banker som ingår i en distribution syndikat har möjlighet att samla resurser för att utföra distributionen till maximal effekt. Samtidigt har banker som deltar i syndikatet delar de potentiella riskerna med teckning och distribuera en ny säkerhet erbjudande. Att skapa en distribution syndikat har flera fördelar, även för mindre banker. Genom att gå med andra banker som främst finns i andra delar av landet eller världen, de mindre bankerna upprätta ett nätverk för distribution som de aldrig skulle kunna skapa på egen hand. Eftersom varje medlem bankerna tar kontakter i det nätverk som är unika, förmågan att distribuera den nya säkerheten till ett större utbud av potentiella investerare har ökat avsevärt. Således, en säkerhet som kan ha genomgått en relativt långsam period av tillväxt över en längre tid kan få mycket mer uppmärksamhet från flera investerare under en kortare tid.

Banding tillsammans i ett distribuerar syndikat också bidrar till att minimera riskerna med att lansera en ny säkerhet. Detta är särskilt viktigt för mindre banker, eftersom de är mindre benägna att ha tillräckligt med resurser till hands för att absorbera förluster i händelse av att säkerheten inte fungera som väntat. Men betyder det utdelande syndikatet strategi att ingen medlem har kostnadsläget för hela förlusten om säkerheten inte locka investerare och inte skall stiga i värde inom en rimlig tid.

Kommer tillsammans som ett distribuerar syndikat också gör det möjligt för mindre banker att effektivt konkurrera med större institutioner. Även om ingen enskild medlem bank har de resurser som krävs för att framgångsrikt distribuera en ny säkerhet som erbjuder den samlade resurser återfinns bland de anslutna bankerna kan göra det möjligt för syndikat för att hantera även stora affärsprojekt. Ur detta perspektiv är syndikatet arrangemanget en definitiv fördel för medlemsbanker, som distribuerar syndikatet gör det möjligt för dem att få verksamheten att de aldrig skulle ha lyckats få på egen hand.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.