Vad är en Bond Motsvarande avkastning?

Bond motsvarande avkastningen är huvudsakligen en upprepa av avkastningen på räntebärande instrument, med hänsyn till flera faktorer som är inblandade när det gäller räntor på tillgången. Bond motsvarande avkastning produceras som ett sätt att skapa ett sätt att jämföra på ett räntebärande kupong säkerhet. Den grundläggande detaljer som krävs för att inleda processen för att bestämma avkastningen obligationen motsvarande är ganska självförklarande. Inköpspriset per tusen aktier är uppdelad i inköpspriset. Denna siffra multipliceras med en siffra som motsvarar antalet dagar till förfall dividerat med antalet dagar i den aktuella perioden. Tidsperioden kan månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årligen.

Det är viktigt att notera att för obligationen motsvarande avkastning som bestäms med denna formel skall jämföras med en säkerhet som har samma tidsperiod också. Som ett exempel, om obligationen motsvarande avkastning beräknas med hjälp av en tidsperiod på ett år, sedan den säkerhet som används för jämförelsen måste också årligen i naturen. Det bör dock påpekas att formeln för en obligation motsvarande avkastning gör det möjligt att jämföra räntebärande värdepapper vars utbetalningar inte årligen med en säkerhet som har en årlig avkastning. Detta skulle kräva ett ytterligare steg för att lägga till alla betalningar inom ett år i syfte att skapa en jämförelse som är enhetligt i naturen.

Syftet med att anställa en avkastning obligation som motsvarar en viss kupong säkerhet är att dra slutsatser om prestationsnivån för räntebärande instrument. I huvudsak kommer att göra jämförelsen hjälp för en investerare att veta om hur mycket resurser som har investerats i det räntebärande instrumentet är sannolikt att ge tillräckligt ränteintäkter anstränga värt. Om jämförelsen visar att det räntebärande instrumentet inte ger en avkastning som är något i linje med vad olika räntebärande investeringar skulle ge, kan investeraren välja att sälja intresse för räntebärande instrument. Vid denna tidpunkt, kan investeraren välja att intäkterna från försäljningen och återinvestera pengar i ett företag som kommer att vara mer lönsamma.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.