Vad är en Avhopp alternativ?

Överlåtelse alternativ är en gemensam klausul återfinns inom ett antal olika typer av finansiella avtal. I huvudsak ger nedläggning alternativet för en ordnad uppsägning av investeringar av resurser från någon av parterna om det fastställs att investeringen inte har visat sig vara tillräckligt lönsam för att en eller båda parter. Här är några exempel på hur man överger alternativet kan arbeta inom olika omständigheter. När det gäller en investering av kapital till ett aktiebolag, båda parter till ett finansiellt avtal med förväntningar om att lånet kommer att återbetalas under särskilda omständigheter, vare sig i vägen för vanliga schemalagda betalningar eller betalning av ett visst antal ballong betalningar. Vanligtvis finns det en viss tid i vilken utbetalningarna skall göras, tillsammans med eventuella räntekostnader som har överenskommits i texten av låneavtalet. Skall långivaren bestämma att företaget inte utnyttjar de medel på ett sätt som ger dem möjlighet att skapa inkomster för att betala tillbaka lånet, får långivaren välja att utöva rätten att överge projektet och upphöra med att tillhandahålla kapital till bolaget.

Ett annat exempel har att göra med en överenskommelse mellan en grupp investerare som har de samlade resurserna för att kunna handla aktier och obligationer. Alla parter ingå ett bindande dokument för att bidra med medel till projektet. Om emellertid någon av parterna drabbas av ekonomisk trender, han eller hon skulle kunna utöva en nedläggning option, be att stänga ute gjorda investeringar, och erbjuder övriga parter möjlighet att antingen köpa hans eller hennes aktier till marknadsvärde eller sätta i en annan partner. Snarare än att gå igenom enkla nedläggning av de resurser som redan bidragit till att projektet skulle spännande partner kunna återfå åtminstone en del av investeringen, medan övriga parter inte skulle påverkas negativt alls.

Planerare innehåller ofta nedläggning alternativ i arbetslivet avtal med kunder. Närvaron av nedläggning alternativet kan planeraren att släppa en kund som verkar inte vara intresserade av att följa strukturen på den finansieringsplan som är konstruerad för bästa för klienten. Detta frigör planeraren från spendera mer tid med någon som inte svarar på planen, och omfördela tid och resurser till andra kunder som försöker arbeta mot en stabilare ekonomisk framtid.

Ett korrekt skriftlig nedläggning alternativet är inte att straffa någon part för att välja att avsluta avtalet. I stället ger dem en möjlighet ett sätt att erkänna att projektet eller planen inte fungerar som förväntat, vilket gör det möjligt för båda parter att en del vägar och söka möjligheter på annat håll.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.