Vad är Total Shareholder Return?

Totalavkastning har att göra med den vinst som tilldelas de investerare som ett resultat av sin investering ansträngningar. Processen tar hänsyn till eventuella avskrivningar på eller uppskattning i basvärdet de värdepapper som ingår i den investeringsstrategi, liksom eventuella vinster som uppstår vid återinvestering av utdelning. Beräkningen av totalavkastningen är ofta ett bra sätt att utvärdera den nuvarande nivån på företagets resultat utfärdar värdepapper.

Central att fastställa den nuvarande totala avkastningen är att titta på eventuella förändringar i pris per aktie på säkerheten. Helst kommer aktier stiga i värde snarare än skriva. Detta innebär att priset per aktie kommer att öka. När denna åtgärd sker den totala avkastningen upplevs av aktieägare kommer att öka. Samtidigt, beräkningen av totalavkastningen innebär också att utvärdera effekterna av förändringen i pris per aktie på utdelning som emitterats till investerare. När enheten prishöjningar, chansen till en positiv inverkan på det betalda utdelningar är sannolikt. Däremot har en minskning av priset per aktie vanligen en negativ effekt på utdelning, även om graden av påverkan kommer att variera beroende på hur utdelningen figured.

Generellt är en period av minst sex månader analyseras för att identifiera den nuvarande totala avkastning för aktieägarna. Det är dock inte ovanligt att upp till ett kalenderår för att tjäna som tidsramen för utvärderingen. En skola är att en full tolvmånadersperiod ger en mer rättvisande bild av hur beståndet. Detta anses sant som att analysera ett helt kalenderår kommer att möjliggöra för säsongs-och motgångar, och även tid för tillfälliga faktorer som kan ha orsakat en kortsiktig ökning eller minskning av värdet på aktierna avta.

En totalavkastningen som är positivt är en stark indikator på att företaget utfärdar beståndet eller säkerhet är stabil och eventuella framtida tillväxt. När en negativ total avkastning för aktieägarna postas, bör investerare titta mycket noga på relevanta faktorer för att avgöra om de värdepapper som bör fortsätta att hållas, eller säljas innan ytterligare förluster ske.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.