Vad är råvaruoptioner Trading?

råvaruoptioner handel kan vara en hobby, ett yrke eller ett investeringsprogram, beroende på en persons grad av engagemang. Det är bra att tänka på råvaror som råa varor. Guld, majs och bomull är vanliga exempel. Råvaruoptioner handel är en praxis som tillåter människor att köpa och sälja rå varor till ett förutbestämt pris.

"Termen" prisspekulation kan kopplas till råvaruoptioner handel. Det beror på framgång är oftast beroende av att spekulera huruvida priserna kommer att stiga eller falla. Om en person anser att priset på en viss råvara kommer att stiga, kan hon använda en köpoption. Detta kommer att ge henne rätt att köpa en viss kvantitet av en artikel i framtiden till ett pris som bestäms idag. Detta kan vara fördelaktigt om priset idag är $ 10 US dollar (USD), men nästa vecka kan hon sälja items for $ 15 USD. En person som har råvaror och som tror att priserna kommer att sjunka kan använda en säljoptionen. Detta ger honom rätt att sälja sina råvaror i framtiden till ett pris som bestäms idag. Han kanske vill göra detta eftersom han förutser eventuella förluster om han väntar och säljer under olika marknadsförhållanden. Ett alternativ kräver i allmänhet att betala en premie. Premien är oftast en procentsats av det totala värdet av den potentiella affären. Val tenderar också att ha utgångsdatum. En person måste avgöra om han vill utnyttja sin rätt att köpa eller sälja vid den tidpunkten.

Om priset inte går över till förmån för optionsinnehavaren, kan hon välja att inte köpa eller han kan välja att inte att sälja. Ett alternativ inte generellt omfattar åtaganden. Människor normalt inte utövar sina rättigheter när det kommer att resultera i stora förluster. Dessa människor kommer fortfarande har en viss förlust, eftersom premien är i allmänhet nonrefundable.

råvaruoptioner handel innebär stora risker men avkastningen kan också vara hög. Om en person vill göra sådan handel själv, kan hon komma igång på nätet utan att behöva stora summor pengar. Hon kommer dock att behöva hitta en mäklare eller förmedling företag. Denna enhet fungerar som en mellanhand mellan näringsidkare. De som är försiktiga med att förlora pengar i början kanske vill få en dummy-konto, vilket gör att man kan praxis handel utan riktiga pengar.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.