Vad är produktaktivering ansvarsförsäkring?

Produkt ansvarsförsäkring är skyddande täckning som förhindrar tillverkare och försäljare från åtal till följd av skador orsakade av användning av en viss produkt. I händelse av att tillverkare, distributör eller köpman som sålde produkten har stämt, hanterar försäkringen betalning av belopp som beviljats av domstol, eftersom det förhindrar ekonomiska förluster för svaranden. Produkter ansvarsförsäkring anses vara en nödvändighet för i stort sett alla typer av företag engagerade i uppgiften att tillverkningen. Det finns bestämmelser och begränsningar som gäller på nästan vilken typ av produkt ansvarsförsäkring. Small Business produktansvar försäkring omfattar täckning som liknar den utvidgas till storföretag, trots täckningsbeloppet att mindre företag kan få är vanligtvis betydligt mindre. Det finns också några variansen baserad på industri typ och storleken på riskerna med de produkter som görs tillgängliga för konsumenterna. Till exempel är livsmedel ansvarsförsäkring troligen mer omfattande än företag produktansvar försäkring som erbjuds till företag som tillverkar sängar eller tyg. Den nuvarande försäkring lagar och förordningar i det land där företaget har sitt huvudkontor också hjälpa till att definiera omfattningen av denna typ av försäkring försäkring. En produkt ansvarsförsäkring mäklare kan ge råd till företagen om vilka typer av täckning och tillhörande belopp som för närvarande finns tillgängliga inom de riktlinjer som fastställts av myndigheter. I vissa länder, de normer och föreskrifter som gäller för denna typ av försäkring är mycket breda, andra länder har mycket specifika regler i form av kvalificerade för denna typ av täckning, liksom det belopp som kan tas ut av leverantören för täckning . En kvalificerad mäklare inte kommer helt enkelt att skriva en politik på uppdrag av ett företag. I stället kan han eller hon kommer att bedöma arten och omfattningen av verksamheten, inklusive de typer av produkter som säljs via olika försäljningsställen. När företaget och dess produkter bedöms och klassificeras enligt de standarder för försäkringsbolaget, en notering om täckning, inklusive bidraget och betalningsvillkor, utsträcks till verksamheten. Så länge företaget uppfyller de villkor som reglerar avtalet och gör planerade bidragsutbetalningar, är försäkringen sannolikt att förbli i kraft.

Som med de flesta typer av försäkringar, tillverkare och handlare hoppas att de aldrig få tillfälle att använda sin täckning produktansvar. Dock bör en konsument fil rättsliga åtgärder som är rimliga och tillämpas av en domstol, kommer försäkringen att göra det möjligt att reglera anspråket snabbt. I många fall kan produktansvar försäkring göra skillnaden mellan upplösning och konkurs av bolaget, eller möjlighet att lösa tvisten, lägga fram lämpliga ändringar i produkterna, och fortsätta att fungera.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.