Vad är en vanlig storlek uttalande?

gemensamma storlek uttalande är en ekonomisk handling som ofta används som en snabb och enkel referens ekonomin för ett bolag eller företag. Till skillnad från balansräkningar och andra finansiella rapporter, återspeglar den gemensamma storlek uttalande inga exakta siffror på varje rad. Istället använder strukturen i vanlig storlek uttalande en gemensam bas siffra, och tilldelar en procentandel av den siffra för varje post eller kategori återspeglas på dokumentet. Ett företag kan välja att använda finansiella rapporter av detta slag att presentera en snabb överblick av hur mycket av bolagets in eller genererat intäkter går mot varje operativ funktion inom organisationen. Användningen av en gemensam storlek uttalande kan göra det möjligt att snabbt identifiera områden som kan utnyttja mer av operativt kapital än vad som är praktiskt då, och låt budgetmässiga förändringar som skall genomföras för att korrigera situationen.

Den gemensamma storlek förklaring kan också vara ett användbart verktyg för att jämföra de finansiella strukturer och strategier för drift av två olika företag. Användningen av procenttal i vanlig storlek uttalanden bort frågan om vilket företag som genererar mer intäkter, och ger fokus på hur de medel som används inom de två företagen. Ofta kan användningen av en gemensam storlek förklaring på detta sätt bidra till att identifiera områden där respektive bolag använder resurserna effektivt, liksom områden där det finns utrymme för förbättringar.

Common-storlek kan uttalanden vara beredd på valfri redovisningsperioden. Företag som väljer att använda sig av finansiella rapporter av detta slag kan välja att använda detta format för kvartalsvis, halvårsvis eller årlig översyn. När det finns en oro driftskostnader, kan den gemensamma storlek uttalande vara beredda på oftare, t. ex. varje månad. Eftersom de gemensamma storlek uttalande är mycket lätt att läsa och inte nödvändigtvis behöver innehålla information som kan betraktas egna, kan det format som ofta användas som en del av allmän information som lämnas ut till allmänheten.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.