Vad är en fullständig dokumentation lån?

Full dokumentation lån är lån tillämpningar som kräver en hög grad av information om sysselsättning, tillgångar och inkomstkällor för sökanden. Den fullständiga doc Lånet är ett av de vanligaste typerna av lån applikationer som används i USA. Många bolåneinstitut använder sig av ett lån format som kan vara ordentligt kallas en fullständig dokumentation lån.

Verifiera inkomst innebär normalt att ge ett antal officiella dokument som kommer att kontrollera nivån på inkomster som den sökande. Generellt kommer detta att inbegripa W-2-blanketten för det senaste taxeringsåret, tillsammans med en aktuell lön påbörjad. I det fall den sökande är egenföretagare, 1099 formulär för föregående kalenderår får utnyttjas.

I båda fallen innebär processen för en fullständig dokumentation lån normalt tillhandahåller kopior av de statliga och federala deklarationer för de två senaste åren. Egenföretagare sökande kan krävas att en resultat-och balansräkning, samt en extra uppsättning årliga deklarationer. Inkomstkällor såsom social trygghet, ränta från investeringar eller bankkonton, och veteran fördelarna kan också övervägas.

Tillsammans med kontrollen av inkomst, den som ansöker om en fullständig dokumentation lån kommer också att ge bevis på tillgångar för närvarande i hans eller hennes ägo. Detta kommer att innehålla uppgifter om alla bankkonton, värdepapper och investeringar, och titlar och handling egendom såsom mark eller fordon. För alla räkenskaper, får långivaren också begära kopior av de senaste två med tre månaders period. kommer det aktuella beloppet av skulder som också dokumenteras i en fullständig dokumentation lån process. Varje typ av utestående skulder ingår. Detta kommer att innebära alla saldon kreditkort, möbler, bil, och studielån. Dessutom kommer den sökande måste uppge alla barnbidrag eller underhållsbidrag som han eller hon ansvarar för att på återkommande basis. I huvudsak bör någon typ av skuld redovisas som en del av processen att få en fullständig dokumentation lån.

Slutligen kräver långivaren ofta dokumentation om de önskade inköp. I händelse av att be om hjälp att skaffa ett hem, full doc lån kommer att handla om att ge bevis för det aktuella marknadsvärdet för fastigheten. Medan fullständig dokumentation lånet är mycket detaljerad, är strävan vanligtvis belönas med en konkurrenskraftig ränta som kan spara konsumenten en större summa pengar under hela lånets löptid.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.