Vad är en delikatess avtal?

Underwriting avtal avtalshandlingar som innebär särskilda förbund mellan en emissionsgarantier grupp och ett bolag som väljer att emittera nya värdepapper. Generellt sett är ett ombud utses för att fastställa villkoren för avtalet, tillsammans med en representant för företaget. Det ingångna avtalet är ibland kallas ett köpeavtal eller utsläppande överenskommelse. Det främsta syftet med en försäkringsteknisk avtal är att klargöra alla villkor i samband med garantigivning processen i samband med dessa nya värdepapper. För detta ändamål kommer både företaget och Underwriter göra särskilda åtaganden när det gäller nyemissionen. Inom avtalstexten, kommer rättigheter och skyldigheter för båda parterna uttryckligen detaljerad, så det finns ingen chans att något missförstånd mellan de två enheterna.

Medan vissa detaljer i en garant avtal kan variera beroende på faktorer som typ av aktierna, ursprungslandet, och alla aktuella tillämpliga lagar som reglerar frågan om företagens aktier, finns det några faktorer som kommer att finnas i alla avtal av denna typ. En ingångna avtal kommer rutinmässigt definiera företagets struktur och syftet med båda enheter som ingått avtalet. Efter fastställande av identitet deltagarna kommer avtalet fortsätta att uttrycken varje part kommer att känna igen och följa. Det finns fem andra viktiga punkter som kommer att tas upp och definieras i kroppen för garanti-avtalet. Första, Underwriter kommer förbundet att köpa nyemissionen. För det andra kommer allmänheten försäljningspriset på lager ställas. Därefter kommer de villkor adress överenskomna emissionsgarantier spridning. För det fjärde kommer avtalet specificera likviddagen. Sista, att nettobehållningen som realiseras av emittenten kommer att definieras.

I vissa fall kommer det ingångna avtalet anta en form som kallas bästa förmåga avtal. I huvudsak är detta en modifierad form av det ingångna avtalet som anger att Underwriter kommer att ge bästa för att placera värdepapper i enlighet med uttryckta önskemål till bolaget.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.