Vad är en Stock Insurance Company?

Ett lager försäkringsbolag är ett börsnoterat företag som arbetar inom försäkringsbranschen. Bolaget utfärdar aktier som kan köpas av allmänheten för att anskaffa kapital för företaget. Detta gör att företaget lager försäkring att utnyttja ytterligare kapital för att utvidga företaget på ett sätt bättre än ett ömsesidigt försäkringsbolag.

försäkringsbolaget självt i allmänhet en emission av aktier i form av stamaktier. Detta är en typ av värdepapper som utgör ett företags ägande som skiljer sig från preferensaktier, som ger prioritet i utdelningar i händelse av likvidation. Stamaktier ger intressenter med rösträtt. Detta gör att personer som innehar dessa bestånd för att påverka besluten i försäkringsbolag samt välja styrelse. Vissa företag tillåter även stamaktieägare att hjälpa till att skapa företagets mål och policy samt godkänna händelserna i samband med en aktiesplit.

Lager försäkringsbolagen betalar sina intressenter i form av utdelning och värdestegring. När företaget tjänar en vinst eller befinner sig med ett överskott, kan pengarna antingen återinvesteras i företaget eller betalas ut till aktieägarna som utdelning. På samma sätt kan uppskattning utbetalningar göras till investerarna när en viss tillgång av företagets vinster värde. Detta gör lager försäkringsbolag ett lönsamt företag inom området för att investera. Den faktiska försäkringstagare hos försäkringsbolaget kan också vara aktieägarna, dock är detta inte nödvändigt. Många försäkringstagare tycker att även investera i ett företag, t. ex. ett försäkringsbolag, är det vettigt att köpa en försäkring av nämnda bolag. På detta sätt är den person som gjort en investering i sin egen aktieportfölj. Dessa medel kan sägas att i slutändan kunna användas som en möjlig ersättning för sina egna försäkringsfordringar.

Den stora fördelen med ett bestånd försäkringsbolag över ett ömsesidigt försäkringsbolag är det faktum att det fungerar med den finansiella marknaden för att få ytterligare medel. Ömsesidiga försäkringsbolag utnyttja det faktum att försäkringstagarna alla betalar in till en stor fond som betalningar till kunderna kan göras. Den stora utmaningen för denna modell är bristen på förmåga att förbättra sitt kapital stående. Många företag som använt denna affärsmodell har flyttat till beståndet modell för att behålla marknadsandelar. När du flyttar till denna typ av verksamhet, är beståndet försäkringsbolaget kunna värdera sina tillgångar och utfärda offentliga erbjudanden anskaffa ytterligare kapital som kommer att växa bolaget ytterligare.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.