Vad är en Dividend Discount Model?

Utdelning rabatt modellerna värderingsmodeller som används för att identifiera bestånd som för närvarande är undervärderat. Detta matematiska tillvägagångssätt gör det möjligt att fastställa priset per enhet att beståndet ska sälja till. Utdelningen rabatt modellen tar hänsyn till projektionen av utdelningar som kommer att äga rum i framtiden och hur de förhåller sig till nuvarande diskonterade värdet av nyemissionen. Den grundläggande formeln för en utdelning rabatt modell förutsätter att det aktuella marknadsvärdet av bolagets eget kapital vara en känd faktor. Helst ska de aktuella marknadsvärdet vara detsamma som nuvärdet av förväntad utdelning som är inställda för frågan under de kommande perioder. Dock gör denna formel ett par antaganden som får eller inte får ske. En utdelning rabatt modellen är en värderingsmodell som bygger på en av två antaganden. I ett vanligt scenario, är antagandet att utdelningen är fasta och kommer sannolikt inte att förändras inom den närmaste framtiden. Det andra scenariot kräver att erkänna att utdelningen kan växa som en liten men konstant. Med den andra metoden, är det egna kapitalet i bolaget anses vara en evighet. Förstå vilket scenario som är tillämplig på beståndet i fråga är mycket viktig, eftersom det kommer att påverka hur utdelningen hänför sig till bolagets egna kapital. Det finns varianter av dessa två grundläggande metoder för utdelning rabatt modell. Ofta är dessa variationer sätt ta hänsyn till faktorer som är unika för företaget i fråga, och hur dessa faktorer påverkar det egna kapitalet i bolaget. Eftersom modellen kan beräknas med hjälp av olika uppgifter utöver de grundläggande modeller, inte alla finansiella analytiker anser att detta tillvägagångssätt är särskilt användbart.

Det är inte alla företag kan använda sig av en utdelning rabatt modell. Ett tydligt undantag är företag som inte frågan utdelningar. Men även företag som inte utfärdar utdelning kan hitta formeln har endast ett begränsat värde som bäst när det gäller att utvärdera den samlade aktiekapitalet och hur den förhåller sig till strukturen på plats för utfärdande av utdelning till aktieägarna.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.