Vad är Konvertibla preferensaktier?

Konvertibla preferensaktier är en typ av preferensaktier som har möjlighet att omvandlas till vanliga aktier som emitterats av samma företag. De villkor som gäller för beståndet normalt redovisa de villkor som måste gälla innan konvertering kan ske. Allmänt de villkor som anges vid köptillfället också definiera förhållandet konvertering av konvertibla preferensaktier till stamaktier.

Konvertibla preferensaktier är en av de mindre vanliga anställda tillvägagångssätt ge ut aktier av lager. Vanligtvis finns det några bakomliggande faktorer som utgör hinder för utfärdande av raka stamaktiekapital. Ett scenario som gäller ofta för utfärdande av konvertibla preferensaktier är att bolaget för närvarande anses ha en hög risk situation och behov att anskaffa kapital snabbt. Inom detta scenario, konstaterar företaget att samla in pengar genom eget kapital eller genom ackumulering av tillfälliga skuld inte tillräckligt kommer att ta upp aktuella omständigheterna. I den konkreta utformningen av emission av konvertibla preferensaktier, får investeraren vanligtvis en utdelning som är konfigurerad på ett sätt som liknar en obligationsemission. Det är inte heller ovanligt att konvertibla optionsprogram att även ange en tidpunkt då beståndet kommer att bli föremål för omvandling till stamaktier. Det här alternativet gör det möjligt för företaget att konvertera beståndet vid en tidpunkt då förhållandena blir mer gynnsamma för emission av stamaktier och därmed gå i pension de konvertibla preferensaktier alternativ.

Konvertibla preferensaktier inte nödvändigtvis utgör en större risk än många andra typer av investeringar. Faktum är att om det finns anledning att tro emittenten av beståndet kommer att uppleva en kommande period av välstånd inom en rimlig tid, kan det personaloptionsprogram visar sig vara mycket lönande. Det bör dock påpekas att en noggrann utredning om aktuell status för emittenten, liksom exakta prognoser om framtida resultat, måste göras innan man väljer att åka med en konvertibla preferensaktier köp.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.