Vad är ett rörelsekapital?

rörelsekapital är den minsta mängd av resurser som ett företag behöver för att effektivt täcka normala kostnader och utgifter som krävs för att driva verksamheten. Eftersom kapitalbehov varje företag kommer att vara lite annorlunda, det finns ingen optimal rörelsekapital som är generellt tillämplig på alla företag, eller till företag som är verksamt i samma bransch. Däremot kan nya företag att utveckla en idé om vilken typ av rörelsekapital är att de kommer att behöva arbeta vid en given nivå genom att forska för kostnader och utgifter i samband med andra företag som bedriver liknande verksamhet. Den grundläggande formeln för bestämning rörelsekapital omfattar endast två faktorer. Först är det nödvändigt att definiera den nuvarande likvida tillgångar som innehas av bolaget. Detta kan vara något annat än allmänna tillgångar, eftersom fokus ligger på de resurser som kan omvandlas till kontanter snabbt och enkelt. Likvida tillgångar kan vara sådana resurser som det utestående nuvarande Kundreskontra balans, egendom som inte direkt används i driften av verksamheten, och balanser i olika rörelsekostnaderna.

Tillsammans med att definiera likvida medel i bolaget, bestämning av rörelsekapital kommer också att möjliggöra för den aktuella skulder till bolaget. Detta kommer att omfatta både kortfristiga skulder, såsom vanligt och allmänna månatliga driftskostnader, samt eventuella långfristiga skulder. Genom att dra av skulderna från likvida medel, är det möjligt att bestämma det aktuella behovet av rörelsekapital.

Den allmänna tanken är att det finns tillräckligt med intäkter för att täcka grundläggande verksamheten i bolaget och möjliggöra ytterligare inkomster som genereras i framtiden. Företag kan nu arbeta med ett negativt rörelsekapital, baserat på några långfristiga skulder, men detta är inte nödvändigtvis ett tecken på att företaget befinner sig i ekonomiska problem. Men beräkna nuvarande rörelsekapital minst en gång i kvartalet kommer att göra det möjligt för företaget att upptäcka trender som kan tyda på problem. Till exempel, om behovet av rörelsekapital visar ett större negativt tal från tidigare perioder, även om de långfristiga skulderna har minskat, kan detta innebära ett problem med minskad försäljning och vinst eller andra faktorer som orsakar en minskning av nödvändigt kapital.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.