Vad är en råvaruhandel Advisor?

råvaruhandel rådgivare är licensierade finansiella proffs som hjälper investerare att köpa och sälja varor. Mer specifikt råvaruhandel rådgivare ofta fungerar som pengar chef i samband med termins-marknaden. Beroende på samarbetsformer mellan investeraren och råvaruhandel rådgivare, kan terminshandel utföras på uppdrag av klienten vid bedömning av rådgivare, till följd av växelverkan mellan investerare och rådgivare.

Den råvaruhandel Advisor är väl insatt i hur fungerar råvaruhandel. Tillsammans med kunskap om utformning och drift av råvarumarknaderna, kommer att rådgivaren har också en gedigen förståelse för de underliggande råvaror själva. Detta innebär en effektiv råvaruhandel rådgivare kommer att förstå det aktuella läget för värde i samband med metaller, spannmål och livsmedel som vanligtvis handlas som råvaror.

Rådgivare kommer också att kunna kompetent projekt uppåt eller nedåt av en viss råvara över tiden. Genom att göra korrekta prognoser om framtida resultat av varan, är det möjligt att ge råd till investerare om vilken futures handlar vore bäst. Detta kan inkludera att veta om det skulle vara en bra idé att antingen sälja eller vänta med en termins köp för en tid, tills den pågående trenden kommit igång. Korrekta prognoser är en förmåga som hjälper rådgivare råvaruhandel att ingå terminshandel som i slutändan kommer att vara i bästa intresse för kunden.

Generellt är en råvaruhandel rådgivare utbildade och har tillstånd att bedriva handel med fysiska råvaror och finansiella terminer. Detta kan innefatta både obligationer och terminer index. Tillsammans med enskilda investerare, en råvaruhandel rådgivare kan också arbeta med partnerskap eller pooler för investerare att identifiera och engagera sig i terminshandel som kommer att gynna en större grupp av investerare. Som med en enskild kund, den råvaruhandel rådgivare kan beviljas omfattande egna befogenheter över tillgångarna i poolen, eller ett nära samarbete med medlemmarna i poolen eller partnerskap för att verkställa terminshandel.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.