Vad är en Ackumulerade skatteintäkter?

samlade skatteintäkter är ytterligare ett affärsområde skatt som betalas av företag som väljer att behålla ackumulerad vinst stället för att betala ut vinst i form av utdelning till investerarna. Som en skatt på inkomster som ska avledas till ännu utestående skuld eller investera i någon aspekt av företagets verksamhet, ackumulerade vinst skatt beräknas utöver de vanliga bolagsskatt. Det är dock viktigt att komma ihåg att den mängd ackumulerad inkomst kan påverka det totala beloppet av inkomstskatt i ett visst kvartal.

Motivet bakom idén att betala en ackumulerad vinst skatt har att göra med de förväntade effekterna av rapporten av den ackumulerade vinst på aktier som emitterats av företaget. Det bör påpekas att eftersom ackumulerade intäkter som investeras tillbaka in i bolaget behandlas som kapitalvinst i stället för utdelning, skulle regeringen inte får så mycket i form av skatteintäkter. Genomförandet och insamling av det samlade skatteintäkter lyckas ge en lite mer skatteintäkter samtidigt gör det möjlighet att återinvestera vinstmedel i företaget ett gångbart alternativ.

Men i vissa fall den ackumulerade vinst skatten kan vara tillräckligt för att motverka insatser återinvestera medlen i någon del av verksamheten. Ett möjligt scenario är att investerare sätta press på företag att återinvestera en stor mängd ackumulerad vinst i någon aspekt av verksamheten, som ett sätt att förebygga behovet av investerarna att betala utdelning skatt. För detta ändamål finns det en chans att regeringen kommer att ingripa om det visar sig att en alltför stor del av ackumulerad vinst konsekvent omdirigeras till verksamheten, snarare än att användas för utdelning på någon form av regelbundet.

Ett andra scenario kan ha att göra med uppkomsten av en liten mängd ackumulerad vinst. För företag som inser en mycket liten mängd ackumuleras resultat varje räkenskapsperiod, kan den nedre raden diktera att bolaget utfärda utdelning och därmed utesluta att behöva betala extra ackumulerade vinster skatt som annars skulle gälla för perioden.

Det ackumulerade resultatet skatt tjänar det dubbla syftet att uppmuntra företag att ge utdelning, samt minimerar spill i skatter att regeringen upplevde ackumulerad vinst omdirigeras till företaget. Resultatet av denna typ av skatter är att investerarna fortfarande få rimlig utdelning, företag fortfarande ibland har en oväntad att investera tillbaka in i verksamheten och den federala regeringen fortfarande får ett skäligt belopp av skatter.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.