Hur fungerar aktiemarknaden Funktion?

Aktiemarknaden är en marknad där folk köper och säljer delar av företag. De delar som köps och säljs är ett ekonomiskt intresse i bolaget heter bestånden. De berörda företagen måste vara börsnoterat företag, vilket innebär att de måste vara företag som säljer lager offentliga investerare på en öppen marknad.

Företag som säljer aktier till investerare brukar göra det för att anskaffa kapital. Kapitalet används sedan för till exempel finansiering av den löpande verksamheten och betalar för expansionsplaner. Om företaget kunna vända huvudstaden till vinsten, en del av vinsten överförs till investerare. Likaså, om företaget förlorar pengar, investerare delar förlusten.

Aktiemarknaden är helt enkelt en central plats där människor träffas för att köpa och sälja aktier. Dock är aktiemarknaden inte en butik eller en byggnad. Det har egentligen inte en fysisk plats. Men när människor tänker på aktiemarknaden de vanligtvis tänker på Wall Street eller New York Stock Exchange, även känd som NYSE. Dessa platser inte omfattar hela aktiemarknaden, men de är platser där mycket av verksamheten på aktiemarknaden inträffar.

NYSE är kanske den största börsen i världen. Inte alla företag lager handlas på NYSE, men det är handel hem för några av de mest imponerande och väl respekterade företagen i världen. Att köpa aktier i dessa företag på golvet i NYSE, investerare behöver en stor mängd tillgångar att investera. Trots detta kan små investerare få billigare att investera genom mäklare, även online-företag. Med en liten balans, online mäklare ge investerare möjlighet att kringgå den näringsidkare på NYSE golvet och göra elektroniska inköp och försäljning på egen hand.

En viktig aspekt av aktiemarknaden är att det består av en primär marknad och en sekundär marknad. Den primära marknaden är där värdepapper säljs för ett företags börsintroduktion, känd som IPO. Börsintroduktionen är grundpriset används när ett privat företag som gör den första försäljningen av sina aktier till allmänheten. Efter detta blir det ett börsnoterat företag. Det är en mycket mindre aktiv marknad än den sekundära marknaden, och det är där investerare handel i bolag som redan är börsnoterat. Aktiemarknaden i första hand handlar om den sekundära marknaden.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.