Vilken är den volymviktade genomsnittskursen?

volymviktade genomsnittliga priset avser den totala handelsvolymen inom en given tidsram, t. ex. en börsdag. Syftet med VWAP är att fastställa förhållandet mellan värdet i samband med all handel som genomfördes under angiven period. Detta uppnås genom att jämföra Omsättning under perioden fram till den totala handelsvolymen för samma tidsperiod.

För investerare som tenderar att vara mer reaktiv än proaktiv i sin investera förhållningssätt kan volymviktade genomsnittskursen tjäna som ett viktigt riktmärke. Formeln kan appliceras på ett brett spektrum av värdepapper, eller fokusera på en säkerhet i synnerhet. Därigenom är det möjligt att se till att all säkerhet handel som utförs av investeraren förblir i linje med den totala nivån på marknaden. Som ett sätt att minimera chanserna för volatiliteten i investeringsprocessen, är användningen av en volymviktade genomsnittskursen beräkning allmänhet ganska effektiva.

Använda den volymviktade genomsnittskursen också fungerar bra när syftet med investeringen är att ge någon typ av framtida boet ägg, till exempel med en pensionsplan. Eftersom beräkningen av en volymviktade genomsnittskursen kan hjälpa till att identifiera investeringsmöjligheter som är bra och verkar vara redovisade ett lägre risk, är strategin idealisk för konservativa investerare. Medan avkastningen inte får vara spektakulärt mån dagliga vinster, kommer den ständiga inflödet av värde bidrar till att ge en stor stabilitet i pensionsplanen.

Medan formel för beräkning av volymviktade genomsnittskursen tillämpas ibland för kortare perioder än en dag, flera analytiker tenderar att betrakta denna tillämpning av något verkligt värde. För att skapa en verklig riktmärke, är det nödvändigt att beakta den totala aktiviteten mellan öppning och stängning av en marknad dagen. Men metoden att beräkna ett volymviktade genomsnittskursen kommer att fungera bra om det tillämpas på längre perioder, t. ex. två på varandra följande handelsdagar, eller en fast veckas handel.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.