Vad är en kapitalförslitning Allowance?

En kapitalförslitning ersättningen är den del av bruttonationalprodukten i en nation som kan hänföras till avskrivningar. I själva verket är huvudstad konsumtion ersättning ett sätt som möjliggör för det faktum att det finns ett behov av utbyte av resurser för att upprätthålla en viss produktivitet i nationen. Kapitalet konsumtion ersättningen behandlar egentligen två aspekter av kapitalet i ett visst land. En aspekt av kapitalförslitning bidraget statusen på fysiskt kapital i landet. Fysiskt kapital kallas ibland som vanliga kapital och innebär bl. a. att värdet av ett brett spektrum av fysiska tillgångar, såsom mark, fabriker, maskiner och annan utrustning som används i tillverkningsprocessen. I grunden är fysiskt kapital varje resurs som används i produktionen av varor och tjänster, med undantag för människor och mänskligt arbete.

Den andra faktorn som bidrar till att bilda ersättning kapitalförslitning är humankapitalet. Denna aspekt arbetar särskilt med den kompetens och kunskap som medlemmar av arbetskraften få till uppgift att producera varor och tjänster. Tillsammans med tanke på det rådande bank av kunskaper och färdigheter för närvarande i aktivt bruk, kommer att kapitalförslitning beräkning kan även kostnaden för att tillhandahålla utbildning för nästa generation av personer som kommer in i arbetskraften. både fysiskt och mänskligt kapital är föremål för avskrivning över tiden. Fysiska tillgångar som byggnader och maskiner kommer att bära med tiden och behöver bytas ut. Humankapitalet upplevelser också en gradering omsättning, som arbetare i pension från arbetskraften och ersätts med nyutbildade arbetstagare som fyller den öppna slots och upprätthålla status quo i produktiviteten.

Poängen med kapitalförslitning ersättning är inte att mäta produktiviteten som ökar BNP i ett visst land. Snarare är ersättningen ett sätt att mäta hur väl ett land gör att upprätthålla en viss nivå av produktivitet från en uppmätt period till nästa.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.