Vad är en bottom-up Investment Strategy?

bottom-up investeringsstrategi är ett exempel på en investering strategi som bygger på en mycket smal inriktning. Tillämpningen av denna typ av investeringar strategi baseras normalt på enbart utifrån sådana faktorer som affärsmodell för företaget, liksom den nuvarande konfigurationen av ledningen, och den historiska utvecklingen av företaget. Ibland kan tillväxten aspekterna av företagets också beaktas, även om detta inte alltid fallet.

Valet att inleda en bottom-up investeringsstrategi innebär att flera attribut som ofta punkter berörs är upphävas. Medan affärsmodell bolaget betraktas, är det inte bedömas i förhållande till de modeller som är anställda vid de största konkurrenterna till bolaget, eller med någon jämförelse med vad som anses vara den normala affärsmodellen för just den typ av industri. På samma sätt är kvaliteten på den nuvarande ledningen prövas mot bakgrund av deras prestanda med i sina nuvarande positioner, med någon forskning kring resultaten i tidigare roller, eller i förhållande till kamrater i liknande företag. Vid bedömningen av företagets resultat i huvudsak inriktat på bottom-up investeringsstrategi är hur väl företaget har tillverkat vinst på ett konsekvent sätt, men det finns inga försök att jämföra detta resultat med konkurrenter av samma storlek under samma tid ramar.

Förespråkarna för bottom-up investeringsstrategi vanligen verkar under antagandet att det finns företag som i sig är bättre än andra företag i samma eller företag, och som jämförelse med externa faktorer som inte är nödvändiga för att noggrant utvärdera investeringsobjekt. Men att göra investeringar baserat på kvaliteten på intern effektivitet, tidigare resultat, och allmän kvalitet kommer att få en attraktiv avkastning.

Motståndare till bottom-up investeringsstrategi påpekar att metoden inte ger för att analysera industri trender som kan påverka framtida resultat. Bottom-up investeringsstrategi dessutom inte kräver någon bedömning av graden av inkurans för den typ av produkter som tillverkas, och den allmänna ekonomiska trender som kan begränsa intresset för de varor och tjänster som tillhandahålls av företaget. Många investerare anser dessa faktorer vara väsentliga vid fastställande av lönsamheten för en investering i ett bolag.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.