Vad är en Venture Capital Limited Partnership?

En riskkapital kommanditbolag är en form av partnerskap som skapats för att tillhandahålla resurser för att starta ett nytt företag strävan. Kommanditbolaget kommer att innehålla två eller flera parter som har gjort konkreta åtaganden för företaget. Inom ramen för partnerskapet är varje investerare endast ansvarig för den mängd av sin investering i Autostart-projektet än som ansvarig för det större skulder som det nya företaget kan ådra.

skaffa riskkapital är en gemensam strategi för att finansiera nya startup-företag. Intresserade grupper av investerare utgör kommanditbolag i syfte att skapa en bank av resurser som kommer att täcka kostnaderna för lanseringen av nya företag ansträngning, och möjligen också kunna upprätthålla sin produktion tills företaget börjar gå med vinst. Som en del av det riskkapital kommanditbolag, investerarna normalt inte räknar med att få avkastning på investeringen förrän efter det att bolaget blir lönsamt. Vid det tillfället börjar ekonomiskt stabilt företag att betala av den ursprungliga investeringen, efter de villkor som preciserats i de grundläggande dokument för partnerskapet. En av fördelarna med en riskkapitalfond kommanditbolag är att det begränsar ansvaret för investerarna. Eftersom varje investerare är endast ansvarig för ett belopp upp till summan av sin investering, finns ingen oro kastar sig in i djup skuld om affärsstrategin inte blir lönsam. Beloppet av förlust i en riskkapitalfond kommanditbolag är inte mer än summan av investeringen, och i regel kan användas som en skatt avskrivning om det behövs.

Den exakta strukturen i en riskkapitalfond kommanditbolag kommer att innehålla alla de grundläggande faktorerna som krävs enligt lag, men utöver dessa krav kan konfigureras att preferenserna hos investerarna. Till exempel kan investerarna välja att bestämma hur stor investering och hur mycket kontroll i bolaget, samt hur många röster varje investerare kommer att kunna utöva.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.