Vad är Ascending Toppar och Ascending Bottoms?

För att förstå betydelsen av stigande toppar och stigande bottnar i köp och försäljning av lager, är det viktigt att ha en fungerande definition av båda begreppen. Både stigande toppar och stigande bottnar indikatorer av hur ett givet bestånd under en tidsperiod. Medan liknande på många sätt, spelar båda indikatorer sin egen unika roll i processen för att handla med aktier. Här följer lite information om stigande toppar och stigande bottnar som kan vara till hjälp.

Stigande toppar är ett exempel på ett diagram mönster som används för att mäta utvecklingen av priset för ett bestånd under en given tidsperiod . Denna form av analys är inriktad på det höga priset på aktien, tagit del av topparna i det totala resultatet av beståndet. Mönstret framträder när ett bestånd visar en upprepad förmåga att upprätta ett pris som är successivt högre än det noterade tidigare priset. Att kunna identifiera ett villkor tjur marknad för beståndet visar detta resultat av beståndet anses hausse, snarare än GROV i sin konsekventa resultat.

I vägen för kontrast, stigande bottnar har en annan syn på den tekniska analysen. Här ligger fokus på det låga priset på aktien. När ett lager inlägg låga priser genomgående som inte visade på en ökning av priset för varje enskilt bestånd, då det totala resultatet inte skulle anses vara offensiv. I den meningen är stigande bottnar fortfarande betraktas som en offensiv indikator, men inte på samma sätt som stigande toppar är tänkt att ange förekomsten av en tjur marknad. Huvudprincipen är att närvaron av en konsekvent stigande botten tyder på avsaknad av hausse indikationer, medan stigande början skulle tyda på närvaro av hausse faktorer.

Både stigande toppar och stigande bottnar är värdefullt för att utvärdera resultatet av alla typer av lager. I själva verket en del av processen att analysera varje lager som innebär tillämpning av de grundläggande principerna för både stigande toppar och stigande bottnar under samma tidsperiod, för att se vilken av de två indikatorerna tenderar att dominera under den tid som det hänvisas till. Användningen av stigande toppar och stigande bottnar gör det möjligt för investerare att få en klar bild av eventuella trender som verkar förekomma i beståndet. Således, att uppmärksamma både stigande toppar och stigande bottnar hjälper investerare att förstå om det är dags att sälja aktien, bygga vidare på befintliga aktier, eller att köpa ytterligare aktier av beståndet.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.