Hur väljer jag det bästa Solar Energy Stock?

Om du försöker köpa en solenergi lager bara för att du är en anhängare av alternativa energikällor, så har du redan brutit en av de viktigaste reglerna för att investera. Om inte ditt mål är att förlora pengar, vanligtvis inte att investera, är det mycket oklokt att köpa aktier bara för att du tycker om en viss produkt eller företag. Som med alla lager inköp, sätta dina surt förvärvade dollar till en viss solenergi lager kräver forskning och analys.

Köpa lager i någon solenergi företag kan ses som en ytterst riskabel investering. Det är sant att vissa framsteg har gjorts inom solenergi forskning under det senaste decenniet, men det har inte förekommit några monumentala genombrott som möjliggör detta framväxande område för att konkurrera med traditionella energikällor och företag. Brist på avancerad teknik i system och batterier lagring, avsaknaden av ett omfattande distributionssystem, och en hög kostnad per kilowattimme visar att solenergin ännu inte har kommit nära att bli ett lönsamt, kostnadseffektivt strömkälla. Om du vill investera i solenergi lager, din bästa och säkraste insats skulle vara att investera i traditionella energikällor företag som ägnar sig åt solenergi forskning. Även privatpersoner kan uppfinna ibland banbrytande teknik i garaget eller verkstaden-Thomas Edison är ett exempel-att investera i nystartade företag att hitta den rik är en fråga om tur. Du skulle vara mycket mer troligt att visa en rimlig avkastning på din investering genom att se över lönsamma, stora företag och placera dina pengar till dem som strävar efter att göra inbrytningar i sol-teknik.

Vad är sant med alla lager investeringar, studera ett företags årsredovisningar och upptäcka svaren på flera relevanta frågor. Du bör titta på vinsttillväxt, och orsakerna bakom några betydande vinster eller förluster som företaget har upplevt. Var uppmärksam på utdelning, oavsett om företaget försöker köpa tillbaka egna aktier, och priset till-tal. Överväga den bransch där du vill investera i sin helhet. Är det på en uppåtgående trend, eller är det att hamna på efterkälken i kölvattnet av revolutionär vetenskap, tillverkningsteknik och produkter.

Det talas mycket om framtiden potential för solenergi, men prata och potentiella betyder lite tills de omvandlas till verklighet och handling. Du bör gå varsamt innan man investerar i solenergi bestånd, eftersom det är mycket troligt att många av de nya företag på denna marknad kommer att komma och gå under de närmaste åren och årtiondena. Solenergi kan så småningom utvecklas till en viktig aktör i den elektriska verktyget sektorn, men det är en lång väg kvar.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.