Vilka olika typer av förnybar energi finansiering?

Ett antal olika sätt att finansiera projekt inom förnybar energi och forskning, som omfattar statliga bidrag, privata bidrag, och riskkapitalinvesteringar. Förnybar energi finansiering kan också ske genom en privatperson som vill finansiera hela strävan ensam. Fördelar och nackdelar finns för varje alternativ. De som söker förnybar energi finansiering bör noga överväga de kostnader och möjligheter som finns från varje Avenue, och sedan välja en eller flera baserat på denna analys. En person eller bolag som vill sponsra hela projektet kan ha fördelen att inte behöva lyssna på någon annan, men förutsätter också en stor risk. Den startkostnader projekt för förnybar energi kan vara oerhört högt. Tekniken är ofta dyrt och den utrustning som behövs kan inte vara lätt tillgänglig på marknaden. Om man planerar en hel förnybar energi elkraftsystem växt, eller ett mindre företag, t. ex. ett vindkraftverk tillverkningsanläggning Kostnaderna kommer fortfarande att vara mycket oöverkomlig från alla utom de mest förmögna på företag och enskilda.

Venture capital är en typ av finansiella instrument som bildats speciellt för att hjälpa nystartade företag och de som forskar om nyare teknik. Som sådan är riskkapital ofta en mycket populär förnybar energi finansieringsalternativ. De typer av investerare intresserade av projekt riskkapital ofta söker efter exakt det projekt för förnybar energi representerar. Dessa projekt har en potential att erbjuda en hög belöning för dem som är villiga att riskera det.

privata grupper och individer kan också erbjuda privata bidrag som ett medel för förnybar energi finansiering. I de flesta fall är de grupper hoppas att antingen dra ekonomisk belöning från ett projekt genom att fungera som partner, eller kan göra detta på grund av filantropiska skäl. Exempelvis vissa privatfinansierad miljögrupper kan känna förnybar energi bidrag ger en chans att komma bort från traditionella energikällor, och se sponsra nya projekt som ett sätt att främja en bättre förvaltning av jordens.

Av liknande skäl kan regeringarna erbjuder också förnybar energi finansiering genom bidrag program. Dessa bidrag är oftast tilldelas genom ett konkurrensutsatt process, och är föremål för vissa villkor. Regeringen i bevilja stöd, vanligtvis förväntar sig ett projekt inom en viss tidsram, och förväntar sig att projektet skall slutföras inom gränserna för ett speciellt land. Om projektet lyckas upptäcka nya metoder eller typer av förnybar energi, sprida den kunskapen till andra grupper kan också krävas.

Oavsett vilken metod för förnybar energi finansiering väljs, finns det sannolikt att både villkor och skattemässiga konsekvenser att beakta. Riskkapitalister, till exempel, kan kräva en högre ränta, eller en betydande ägarandel i bolaget. Som med alla typer av inkomster, fick pengar kan bli föremål för någon typ av inkomstskatt. I vissa fall kan inkomst och andra skatter kunna motverkas av program för skattelättnader för att främja utveckling av förnybar energi.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.