Vilka är de olika typer av stiftelse Grants?

Det finns flera typer av stiftelse bidrag som fokuserar på några av de mest trängande behoven i samhället. Vanligtvis en stiftelse öronmärks bidrag till en specifik orsak som står i linje med sin egen uppsättning kriterier. Finns välgörenhetsstiftelse bidrag med inriktning på utbildning, kampen mot sjukdom och främja hälsa, miljö, misshandlade barn, låginkomstsamhällen, fattigdomsbekämpning, naturvårdsavtal och mycket mer.

Med vissa studiebidrag från välgörande stiftelser, elever får möjligheter de aldrig skulle ha getts annat. Bidragsmedel kan betala för vissa grundläggande värden, bland annat böcker, datorer, verktyg engineering, sportutrustning och levererar konst som alla kan leda till en intressantare och mer omfattande pedagogisk erfarenhet. Dessa pengar gör att studenterna att delta med meningsfulla projekt som slutligen kan förändra ett barns liv, i synnerhet i låginkomstländer områden.

bidrag via välgörande stiftelser kan också hjälpa till att återuppbygga låginkomstsamhällen i nöd, även spara några husägare från utmätning. Medel kan kanaliseras mot program som arbetsträning, barnomsorg och transporter i syfte att lära community boende om att bli självförsörjande. Detta är särskilt gynnsam i områden där det finns få tillgång till offentliga program, såsom välfärd kontor. Stora välgörenhetsstiftelse bidrag kan också delas upp i mindre summor pengar och delas ut till enskilda familjer på ett behov när det behövs. P

Vissa välgörenhetsorganisationer är anpassade till företag för distribution av livsmedel för att ge pengar och mat för lokal mat banker . Vissa är särskilt utformade för att möta hunger behoven hos barn, i vilket fall de medel kan avsättas för skola frukost, skollunch och program sommar. Familjerna är också lära sig att förbereda sig ekonomiskt och balanserade måltider. Medel kan användas för att köpa lastbilar för lokal mat banker i behövande områden för att dela ut mat.

välgörenhetsstiftelse bidrag kan komma från oberoende icke-vinstdrivande organisationer eller från en stor vinstdrivande organisation som antingen har skapat en egen ideell arm eller samarbetar med annan stiftelse. Välgörenhetsorganisationer inom vissa företag är kända för direkta bidrag till för framtida företagare eller uppfylla ren överlevnad behov. Några av de mest inflytelserika välgörande stiftelser bildades av topp företagsledare som är bland de rikaste människorna i världen. Vid pension, har några av dessa yrkesgrupper varit kända för att ägna sig på heltid till deras ideella organisationer.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.