Vad är några olika typer av skuldkonsolidering Services?

Idén om konsolidering av skulder oftast kommer till konsumenterna när de nuvarande skulden belastning hotar att överbelasta de ekonomiska resurserna för individen. Eftersom konsumenten börjar utforska olika strategier för att konsolidera skulder och slutligen eliminera särskilda långfristiga skulder blir det snabbt uppenbart att det finns ett antal olika konsolidering av skulder planer att välja mellan. Här är några exempel på tjänster skuldkonsolidering och planer som kan vara av intresse. En av de vanligaste typerna av skuld tjänster är att få en konsolidering lån från ett finansbolag. Vanligtvis annonseras som ett särskilt lån som är idealisk för att eliminera flera betalningar till flera borgenärer och få en lägre ränta på den totala balansen av skulden, tjänster konsolideringen av denna typ som normalt utvärdera möjligheten för konsumenten att återbetala lånet. Om det godkänns, frågor finansbolaget sedan betalningar till varje borgenär, effektivt betala av lånet saldon på konsumentens vägnar. Förutsatt att konsumenten inte finns anledning att dra på sig fler skulder, här metoden kan bidra till att lindra stress och eventuellt ge gäldenären att betala av den totala balansen av skuldsättning i en kortare tid. En annan syn på tjänster skuldkonsolideringstransaktioner inte omfattar utfärdande av ett lån för att betala alla borgenärer. Stället för att denna typ av tjänster arbeta med befintliga fordringsägare minska räntekostnader och påbörja processen med att betala av utestående skulder. Denna modell är vanligtvis erbjuds av en kredit konsument rådgivning byrå och innebär upprättande av en budget och inrätta en serie månatliga betalningar till borgenärerna. Betalningarna utfärdat av det organ på uppdrag av gäldenären. I gengäld betalar gäldenären en klump utbetalning till det organ som varje månad, summan av denna månatliga utbetalning inkluderar tillräckligt med pengar för byrån att betala ut ersättningar till varje kunds borgenärer samt en mindre avgift för tjänsten. Det tredje alternativet för tjänster skuldkonsolidering kan innebära att dra nytta av ett statligt program för att minska det sammanlagda beloppet av skulder som konsumenten ska betala. Detta är ett alternativ som inte finns i alla nationer runt om i världen och är vanligtvis begränsad till yttersta nödfall, inte situationer till följd av dålig pengar förvaltning. I länder där det finns möjlighet för statligt ingripande genom ett federalt lyckades plan, konsumenterna är överens om att inte ådra sig mer skulder medan inskrivna i programmet. Regeringen förutsätter skulden och medborgaren återbetalar plan genom att göra månatliga betalningar på skulden belastning. Först efter att skulden har betalats i sin helhet och de enskilda leds ut från planen kommer konsumenten kunna ådra sig ytterligare skulder.

När dessa och andra skulder idéer konsolidering, är det viktigt för konsumenten att bli medvetna om alla de möjligheter som finns genom olika tjänster skuldkonsolidering. Det är oftast en god idé att söka råd från en ekonomisk strateg eller planerare att identifiera specifika sätt skuldkonsolidering som sannolikt kommer att vara till nytta för att eliminera skulden belastningen, med tanke på de särskilda omständigheterna för gäldenären. Ytterst är målet att välja de tjänster skuldkonsolideringsavtal som visar störst potential för att betala av utestående skuld på kortast tid möjligt och med det lägsta beloppet för kostnader för konsumenten som möjligt.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.