Vad är en Sanctified kyrkan?

Även om alla kyrkor är tekniskt helgade, eftersom "helgelse" betyder att göra något heligt, när folk använder termen "helgade kyrkan," de brukar innebära en särskild gren av Pentecostal kristendomen. Den helgade kyrkan rörelsen föddes bland slavarna i Amerika, och det speglar en tydlig kulturell och religiös tradition som inleddes när slavar infördes först till kristendomen i den nya världen. Idag är många helgade kyrkor har en stor svart församling, även om etniskt ursprung och tävlingarna kan ses på gudstjänst i dessa kyrkor.

hörnsten i en helgad kyrka är att människor måste få nåd med Gud genom bön och goda gärningar. Vissa personer kan få en välsignelse från Gud kallas helgelse, vilket gör dem till fartyg för den Helige Ande. Dessa personer används för att sprida Guds ord på jorden, i en mängd olika sätt som kan variera från glossolali till dans. GLOSSOLALIA är för övrigt en finare sätt att säga "tala i tungor. "

Tjänster i en helgad kyrka är ofta ganska högljudda och sprudlande. Medlemmar av församlingen uppmuntras att uttrycka den Helige Ande som den rör sig dem, så att folk kan dansa, klappa händerna, sjunga, tala, gå in i trance, eller delta i en lång rad andra beteenden som ses som heliga gåvor från Gud . Ministern predikar vanligtvis en predikan som fokuserar på att rädda enskilda själar och sprida tron på Kristus genom goda gärningar, och helgade kyrkor ofta möts för väckelser, massa-dop och andra evenemang. I många fall, ett helgat Kyrkan kommer att identifieras som icke-konfessionella, välkomnande människor av alla trosbekännelser att dyrka eller besök tjänster att lära sig mer. Kristna från mer konservativa sekter ibland rynka pannan på överflöd av helgade kyrkan, föredrar att värdigare tjänster och avvisa tanken att enskilda personer kan bli fylld av den helige Ande. Men många aspekter av den helgade kyrkan är faktiskt väldigt sant till roten av kristendomen, till exempel idén om att alla bör delta i att predika och sprida Guds rike.

I regel identifierar en helgad kyrka själv som sådan i sitt namn och i offentliga listor. En helgade kyrkan kan också inbegripa "Helig Ande" i sitt namn, att betona betydelsen av helgelse i dess gudstjänster. Människor som är intresserade av att observera tjänster är vanligtvis välkomna, så länge de respekterar. I en helig kyrka, anses det konventionella att klä sig fint för kyrkan, för att hjälpa folk om de verkar förlora fysisk kontroll, samtidigt som de fartyg som för den helige Ande, och kunna delta i hymner och ropen "amen" med resten av församlingen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.